09
11 2017
2422

Citiţi în Monitorul Oficial din 10 noiembrie 2017

În Monitorul Oficial Nr. 390–395 (6313–6318) de mâine, 10 noiembrie 2017, vor fi publicate următoarele documente oficiale: PARTEA I Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova • Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 203, 6 octombrie 2017) şi Decretul privind promulgarea ei • Lege privind ratificarea Protocolului pentru aprobarea Regulamentului privind crearea și funcționarea Organului de lucru care va coordona acțiunile părților la Acordul privind crearea zonei de comerț liber între statele membre ale GUUAM din 20 iulie 2002 (nr. 205, 6 octombrie 2017) şi Decretul privind promulgarea ei În Partea II – Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova • Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 894, 3 noiembrie 2017). • Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii (nr. 895, 3 noiembrie 2017). • Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea articolului 46 din Legea nr. 234 din 3 octombrie 2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (nr. 896, 3 noiembrie 2017). • Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 897, 3 noiembrie 2017). • Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.988 din 21 septembrie 1998 (nr. 898, 3 noiembrie 2017) • Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 696 din 30 august 2017 (nr. 900, 6 noiembrie 2017). • Hotărîre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind controlul în comun al persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor şi obiectelor în punctele comune de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene, întocmit la Chişinău la 6 octombrie 2017 (nr. 901, 6 noiembrie 2017). • Hotărîre cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Proprietății Publice (nr. 902, 6 noiembrie 2017). • Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 455 din 21 iunie 2017 (nr. 903, 7 noiembrie 2017) • Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 481 din 4 iulie 2011 (nr. 952, 7 noiembrie 2017) • Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat „Prima casă” (nr. 955, 7 noiembrie 2017). • Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 956, 7 noiembrie 2017). • Hotărîre cu privire la Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei (nr. 957, 7 noiembrie 2017) • Hotărîre pentru punerea în aplicare a Legii nr. 109 din 9 iunie 2017 privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal și privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene (nr. 960, 7 noiembrie 2017). În PARTEA III >Ministerul finanţelor al Republicii Moldova publică: • Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 132, 31 octombrie 2017) Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică publică: • Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de determinare a tarifelor fixe şi a prețurilor la energia electrică produsă de producătorii eligibili din surse regenerabile de energie (nr. 375/2017, 28 septembrie 2017) • Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind garanțiile de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 376/2017, 28 septembrie 2017) • Hotărâre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 404/2017, 25 octombrie 2017). • Hotărâre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 405/2017, 25 octombrie 2017). • Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE nr. 661 din 31.07.2014 (nr. 416/2017, 26 octombrie 2017) Comisia Naţională a Pieţei Financiare publică: • Hotărâre privind modificarea Hotărârii CNPF nr.15/2 din 07.04.2016 (nr. 46/8, 16 octombrie 2017). • Hotărâre cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de Întreprinderea Mixtă Fabrica de Vinuri ”Vinăria-Bardar” S.A. (nr.49/5, 6 noiembrie 2017) Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat publică: • Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la procedura de solicitare şi desemnare a avocatului pentru acordarea asistenţei juridice de urgenţă, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat nr. 8 din 19 mai 2009 (nr. 17, 20 iulie 2017) Cuprinsul deplin al Monitorului Oficial Nr. Nr. 390–395 (6313–6318) de mâine, 10 noiembrie 2017 îl găsiți aici (ro,ru).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.