Catalogul instituţiilor

Monitorul Oficial al RM

este unica publicație oficială de stat a Republicii Moldova, structură publică de interes național, care asigură publicarea legii ce trebuie cunoscută și aplicată întocmai de către autorități și cetățeni, înlesnește în permanență cunoașterea exactă și rapidă a actelor oficiale, contribuind astfel la consolidarea statului de drept.

http://monitorul.md/

19
06 2018
589

Новый образец ИТД на период выполнения определенной работы

Министерство экономики и инфраструктуры, Национальная конфедерация патроната Республики Молдова и Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы, входящие в состав Национальной комиссии по консультациям и коллективным переговорам, подписали 25 мая текущего года Коллективное соглашение №16 на национальном уровне об образце Индивидуального трудового договора на период выполнения определенной работы и образце Акта приемки работы.
Detalii
28
05 2018
4095

Începe scanarea carnetelor de muncă. CNAS a aprobat procedura

Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a aprobat Regulamentul privind scanarea informaţiei din carnetele de muncă pentru perioada realizată până la 1 ianuarie 1999. Documentul a fost elaborat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 418 din 03.05.2000 „Cu privire la crearea Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale” și reglementează modul de acumulare al informaţiei privind activitatea de muncă realizată până la data indicată, prin scanarea datelor din carnetele de muncă ale persoanelor asigurate.
Detalii
25
05 2018
500

Control comun al frontierei moldo-ucrainene

Executivul a aprobat inițierea negocierilor pentru aprobarea semnării Protocoalelor dintre Moldova şi Ucraina pentru organizarea controlului în comun la opt puncte de trecere. Astăzi, 25 mai, hotărârile respective sunt publicate în MO.

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Serviciul Vamal de pe lângă Ministerul Finanţelor al RM, Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei și Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei
Detalii
24
05 2018
715

Читайте в Официальном мониторе 25 мая 2018 г.

В пятницу, 25 мая 2018 г., выйдет №167-175 Официального монитора Республики Молдова.

В части I «Законы, постановления Парламента Республики Молдова и указы Президента Республики Молдова» будут опубликованы:

• Указ об одобрении подписания Соглашения между Республикой Молдова и Восточной Республикой Уругвай об отмене визового режима для владельцев обычных паспортов (№ 720-VIII от 16 мая 2018 г.)
Detalii
22
05 2018
159

Реорганизация Национального агентства социальной помощи

Национальное агентство социальной помощи объединится с Республиканским фондом социальной поддержки населения. Агентству перейдут все права и обязанности поглощенного юридического лица, полная передача имущества Фонда Национальному агентству социальной помощи завершится в течение двух месяцев.

В результате реорганизации будут сокращены сотрудники Республиканского фонда социальной поддержки населения. На эти цели из ассигнований, утвержденных в госбюджете на 2018 г. на реформу публичного управления, будет распределено 690,7 тыс. леев. Соответствующее постановление Правительства о реорганизации Национального агентства социальной помощи опубликовано в «Monitorul Oficial» от 18 мая.
Detalii
22
05 2018
923

Indicii preţurilor de consum în aprilie 2018

În luna aprilie 2018 preţurile producătorului în industrie comparativ cu cele din martie curent s-au diminuat cu 0,1%.Informația cu privire la Indicii prețurilor de consum (IPC) în luna aprilie 2018 a fost publicată de Biroul Naţional de Statistică în Monitorul Oficial din 18 mai curent.

Prețurile din aprilie 2018 comparativ cu aprilie 2017 s-au majorat cu 1,0%, iar faţă de decembrie 2017 s-au redus cu 0,3%.
Detalii
16
05 2018
1601

Acte publicate în Monitorul Oficial

Astăzi, 16 mai 2018, a apărut de sub tipar nr. 156 (6651) al Monitorul Oficial, în care sunt publicate următoarele documente oficiale.

În Partea II – Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova

• Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr.289 din 15 decembrie 2017 (nr. 418, 14 mai 2018).
Detalii
15
05 2018
280

Produse cu plusvaloare sporită

În Monitorul oficial din 11 mai curent a fost publicat un decret ce prevede inițierea negocierilor și aprobarea semnării Deciziei Comitetului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană reunit în configurația comerț, Deciziei Subcomitetului vamal RM – UE cu privire la actualizarea Anexei XXVI și a Deciziei Subcomitetului pentru indicații geografice privind modificarea Anexelor XXX-C și XXX-D la Acordul de Asociere.

Modificarea anexelor menționate are drept scop ajustarea legislației naționale la acquis-ul comunitar actualizat, asigurarea conformității Codului Vamal al RM cu normele europene, extinderea termenilor de timp prevăzuți pentru apropierea legislației,
Detalii
14
05 2018
216

Банки предоставят ГНС информацию о счетах, открытых нерезидентами

Физические лица-нерезиденты (иностранные граждане или лица без гражданства) и юридические лица-нерезиденты, не имеющие налоговых обязательств и/или не располагающие объектами налогообложения на территории Молдовы, могут открывать банковские счета в финансовых учреждениях (отделениях или их филиалах) нашей страны. Однако теперь финансовые учреждения обязаны предоставлять в ГНС информацию об открытых счетах этими лицами, а также о последующих операциях с ними, в том числе закрытии счетов.
Detalii
14
05 2018
736

Intoleranța față de corupţie în domeniul vamal

Planul sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul vamal pentru anii 2018-2020 (în continuare – Plan), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410 din 7 mai 2018, a fost publicat în MO din 11 mai curent şi prevede realizarea a peste 30 de acţiuni, scopul cărora este prevenirea și combaterea corupției, dezvoltarea unui sistem de promovare al integrităţii şi aplicare a standardelor internaţionale de integritate.

Deşi Serviciul Vamal dispune de colaboratori cu o reputație excelentă de profesionalism, integritate şi de luare de decizii responsabile, autoritatea în continuare este văzută de către societate şi mediul de afaceri ca una dintre cele mai corupte autorităţi publice din Moldova.
Detalii