Catalogul instituţiilor

Monitorul Oficial al RM

este unica publicație oficială de stat a Republicii Moldova, structură publică de interes național, care asigură publicarea legii ce trebuie cunoscută și aplicată întocmai de către autorități și cetățeni, înlesnește în permanență cunoașterea exactă și rapidă a actelor oficiale, contribuind astfel la consolidarea statului de drept.

http://monitorul.md/

31
10 2019
197

Содержание «Официального монитора» от 1 ноября 2019 г.

В пятницу, 1 ноября 2019 г., выйдет №315-329 Официального монитора Республики Молдова.

В части I «Законы, Постановления Парламента Республики Молдова и Указы Президента Республики Молдова» будут опубликованы следующие документы.

• Закон о субпродуктах животного происхождения и производных продуктах, не предназначенных для потребления человеком (№ 120 от 19 сентября 2019 г.).
Detalii
17
10 2019
227

Что будет опубликовано завтра в «Официальном мониторе»

В пятницу, 18 октября 2019 г., выйдет № 310-313 Официального монитора Республики Молдова.

В части I «Законы, Постановления Парламента Республики Молдова и Указы Президента Республики Молдова» будут опубликованы следующие документы.

• Закон об освобождении от таможенной пошлины, сбора за осуществление таможенных процедур и от налога на добавленную стоимость без права вычета товаров и услуг, импортируемых и/или поставляемых для строительства Спортивного комплекса им. В. Мумжиева в муниципии Комрат, АТО Гагаузия и Указ о его промульгации.
Detalii
04
10 2019
258

В рамках Генпрокуратуры будет создана Служба внутреннего аудита

Дополнения, внесенные в Положение о прокуратуре, предусматривают создание Службы внутреннего аудита (Служба), которая будет подчинена непосредственно Генеральному прокурору. Соответствующие изменения разработаны в целях обеспечения более эффективного исполнения полномочий прокуратуры. Документ опубликован в «Официальном мониторе» от 3 октября 2019 г.

Новая глава положения (гл. XI2. «Служба внутреннего аудита») оговаривает, что, в целях надлежащего информирования и исключения дублирования деятельности, Служба будет сотрудничать со Счетной палатой и представлять ей копии годового плана мероприятий внутреннего аудита, а также годового отчета о деятельности внутреннего аудита Генпрокуратуры.
Detalii
03
10 2019
344

Содержание «Официального монитора» от 4 октября 2019 г.

В пятницу, 4 октября 2019 г., выйдет № 303-305 Официального монитора Республики Молдова.

В части I «Законы, Постановления Парламента Республики Молдова и Указы Президента Республики Молдова» будут опубликованы следующие документы.

• Постановление о внесении изменения в пункт 1 Постановления Парламента о днях памяти, праздничных днях и днях отдыха в Республике Молдова № 433/1990 (№ 134 от 20 сентября 2019 г.)

Конституционный суд Республики Молдова публикует:
Detalii
12
09 2019
719

Ediția de mâine, 13 septembrie, a Monitorului Oficial

Mâine, 13 septembrie 2019, va apărea de sub tipar nr. 281-288 al Monitorul Oficial, în care vor fi publicate următoarele documente oficiale.

În PARTEA II – Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova

• Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020 (nr. 420, 30 august 2019)

• Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 837/2016 (nr. 433, 11 septembrie 2019)

• Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 434, 11 septembrie 2019)
Detalii
05
09 2019
390

Читайте завтра в Официальном мониторе

В пятницу, 6 сентября 2019 г., выйдет №274-278 Официального монитора Республики Молдова.

В части I «Законы, Постановления Парламента Республики Молдова и Указы Президента Республики Молдова» будут опубликованы следующие документы:

• Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс № 1163/1997 (№ 115 от 15 августа 2019 г.) и Указ о его промульгации

• Постановление о внесении изменения в статью 3 Постановления Парламента о создании Следственной комиссии по выяснению всех обстоятельств хищений из банковской системы Республики Молдова и расследованию банковского мошенничества № 46/2019 (№ 120 от 16 августа 2019 г.)
Detalii
02
09 2019
1472

Ce acte sunt publicate astăzi, 2 septembrie, în Monitorul Oficial

Astăzi,2 septembrie 2018, a apărut de sub tipar nr. 273 (7196) al Monitorul Oficial, în care sunt publicate următoarele documente oficiale.

PARTEA I — Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova sunt publicate:
• Lege pentru modificarea Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală (nr. 111, 15 august 2019) și Decretul de promulgare al legii

• Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 114, 15 august 2019) și Decretul de promulgare al acesteia

• Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1255-VIII, 23 august 2019).
Detalii
29
08 2019
696

Что будет опубликовано завтра в Официальном мониторе

В пятницу, 30 августа 2019 г., выйдет №269-272 Официального монитора Республики Молдова.

В части III «Акты министерств, департаментов и Национального банка Молдовы»

Министерство финансов Республики Молдова публикует:

• Приказ о внесении дополнений в Приказ министра финансов № 205 от 21 декабря 2018 года «О порядке зачисления и учета платежей в национальный публичный бюджет посредством казначейской системы Министерства финансов в 2019 году» (№ 112 от 20 августа 2019 г.)
Detalii
22
08 2019
930

Ediția Monitorului Oficial din 23 august 2019

Mâine, 23 august 2019, va ieși de sub tipar nr. 261–268 al Monitorului Oficial al Republicii Moldova, în care vor fi publicate următoarele documente oficiale:

În PARTEA I — Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
Detalii
15
08 2019
453

Читайте завтра в «Официальном мониторе»

В пятницу, 16 августа 2019 г., выйдет № 256-259 «Официального монитора Республики Молдова».

В части I «Законы, постановления Парламента Республики Молдова и указы Президента Республики Молдова» будут опубликованы:
Detalii