Catalogul instituţiilor

Monitorul Oficial al RM

este unica publicație oficială de stat a Republicii Moldova, structură publică de interes național, care asigură publicarea legii ce trebuie cunoscută și aplicată întocmai de către autorități și cetățeni, înlesnește în permanență cunoașterea exactă și rapidă a actelor oficiale, contribuind astfel la consolidarea statului de drept.

http://monitorul.md/

21
09 2018
755

Утверждены правила добровольного декларирования имущества

Государственная Налоговая Служба опубликовала в «Официальном мониторе» от 21 сентября 2018 г. Положение о порядке подачи и приема предварительной декларации о добровольном декларировании и уведомления о добровольном декларировании имущества. Документ разработан в целях обеспечения исполнения процесса добровольного декларирования имущества на основании ст.17 Закона №180 от 26.07.2018 г. о добровольном декларировании и налоговом стимулировании (Закон №180) и ст. 1323 ч. (10) Налогового кодекса (НК).

Положение устанавливает принципы, условия и механизм добровольного декларирования в части, входящей в компетенцию ГНС, описывая методы, особенности организации и осуществления процесса.
Detalii
21
09 2018
281

Noi prevederi în Legea cu privire la organizarea activității notarilor

Un alt notar va prelua, în conformitate cu ordinul ministrului Justiției, arhiva notarului a cărui activitate se suspendă sau încetează. În Monitorul Oficial de astăzi, 21 septembrie 2018, a fost publicată Legea pentru modificarea Legii cu privire la organizarea activității notarilor, precum și decretul de promulgare al acesteia.

Documentul a fost elaborat în scopul excluderii carențelor legate de executarea unor atribuții puse în sarcina Camerei Notariale.
Detalii
15
09 2018
291

Formulare de autorizaţii noi

În Monitorul Oficial din 14 septembrie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea formularelor-tip ale unor acte permisive din domeniul agroalimentar.

Este vorba despre Autorizația pentru dobândirea de animale care nu constituie obiecte ale vânatului și pescuitului și Autorizația pentru colectarea obiectelor regnului vegetal.
Detalii
11
09 2018
325

Изменения в Плане счетов бюджетного учета

Приказ министра финансов № 216 от 28 декабря 2015 г. об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Методологических норм организации бухгалтерского учета и финансовой отчетности бюджетных органов/ учреждений претерпел изменения. Некоторые счета были скорректированы, добавлены новые счета, а несколько – исключены из классификации.

Так, внесены новые субсчета второго уровня:

222730 — Откомандирование лиц в дипломатические представительства и консульские учреждения;
Detalii
07
09 2018
2410

Codul fiscal: noi cheltuieli neimpozabile

Cheltuielile suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului, inclusiv cele legate de organizarea şi realizarea programelor de formare profesională tehnică prin învăţământ dual, pentru acordarea tichetelor de masă în cuantumul stabilit de lege şi primele de asigurare facultativă de asistenţă medicală ale angajatului în mărime de până la 50% din prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută, stabilită pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr.2 la Legea nr.1593, din 7 septembrie 2018 devin cheltuieli neimpozabile.
Detalii
16
08 2018
1356

Читайте завтра в Официальном мониторе

В пятницу, 17 августа 2018 г., выйдет № 309-320 Официального монитора Республики Молдова.

В части I «Законы, постановления Парламента Республики Молдова и указы Президента Республики Молдова» будут опубликованы:
Detalii
09
08 2018
1079

Citim în Monitorul Oficial din 10 august

Mâine, 10 august 2018, va apărea de sub tipar nr. 295-308 al Monitorul Oficial, în care vor fi publicate următoarele documente oficiale.

PARTEA I — Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

• Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 61, 31 mai 2018) și Decretul cu privire la promulgarea ei
Detalii
30
07 2018
452

Десяти предприятиям предоставлена нулевая ставка НДС

Министерство экономики и инфраструктуры внесло изменения в Перечень экономических агентов-предприятий легкой промышленности и видов услуг, оказываемых ими на территории Молдовы заявителям таможенного режима переработки на таможенной территории, облагаемых НДС по нулевой ставке, утвержденный приказом № 66 от 4 мая 2010 г.

Согласно приказу главы ведомства, опубликованному в «Monitorul Оficial» от 27 июля, нулевая ставка НДС предоставлена еще десяти компаниям,
Detalii
26
07 2018
619

Читайте завтра в Официальном мониторе

В пятницу, 27 июля 2018 г., выйдет № 277-284 Официального монитора Республики Молдова.

В части I «Законы, постановления Парламента Республики Молдова и указы Президента Республики Молдова» будут опубликованы:

• Закон о ратификации Соглашения между Правительством Республики Молдова и Всемирной туристской организацией (ВТООН) о проведении третьей Всемирной конференции по винному туризму (№ 103 от 14 июня 2018 г.) и Указ о его промульгации.
Detalii
23
07 2018
1065

Impozitul pe bunurile imobiliare: Forma ISCITL 19 va fi prezentată pentru perioada fiscală 2018

Din anul 2019, informația privind impozitul pe bunurile imobiliare, impozitul funciar și taxele locale administrate de către SCITL va fi prezentată de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor conform Formei ISCITL 19, aprobate de Serviciul Fiscal de Stat prin Ordinul nr.376 din 10 iulie 2018.

Forma ISCITL 19 prevede indicarea denumirii impozitului (impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă cu excepția gospodăriilor țărănești (de fermier); pe terenurile cu destinație agricolă de la gospodăriile țărănești (de fermier); pe pășuni și fânețe;
Detalii