Catalogul instituţiilor

Monitorul Oficial al RM

este unica publicație oficială de stat a Republicii Moldova, structură publică de interes național, care asigură publicarea legii ce trebuie cunoscută și aplicată întocmai de către autorități și cetățeni, înlesnește în permanență cunoașterea exactă și rapidă a actelor oficiale, contribuind astfel la consolidarea statului de drept.

http://monitorul.md/

06
06 2019
460

Что будет опубликовано завтра в «Моnitorul Oficial»

В пятницу, 7 июня 2019 г., выйдет № 185-191 Официального монитора Республики Молдова.

В части I «Законы, Постановления Парламента Республики Молдова и Указы Президента Республики Молдова» будут опубликованы следующие документы.

Счетная палата Республики Молдова публикует:
• Постановление по Отчету аудита финансовой отчетности района Резина (АТЕ II уровня) по состоянию на 31 декабря 2018 года (№ 23 от 17 апреля 2019 г).
Detalii
13
04 2019
683

Как правильно подать петицию в ГНС

Любая петиция, предназначенная Государственной налоговой службе, но направленная налогоплательщиком в электронном формате на имя налогового служащего, будет считаться поступившей в ГНС только после того как получатель петиции ознакомится с ней перенаправит петицию на адрес ГНС – mail@sfs.md. Обязанность пересылки также предусмотрена Приказом №156 от 2 апреля 2019 г., опубликованным в МО вчера, 12 апреля.

Этими уточнениями дополнено Положение о подаче и получении петиций ГНС, утвержденное налоговым органом посредством Приказа № 93 от 1 марта текущего года.
Detalii
04
04 2019
760

Читайте завтра в Официальном мониторе

В пятницу, 5 апреля 2019 г., выйдет № 119-131 Официального монитора Республики Молдова.

В части I «Законы, Постановления Парламента Республики Молдова и Указы Президента Республики Молдова» будут опубликованы следующие документы.

Конституционный Суд Республики Молдова публикует:
• Определение о неприемлемости обращения № 190g/2018 г. об исключительном случае неконституционности пункта 71 Положения о порядке выдачи разрешения, контроле и осуществлении по дорогам общего пользования перевозок, масса и/или размеры которых превышают предельно допустимые значения (№ 157 от 10 декабря 2018 г.)
Detalii
21
03 2019
505

Завтра выйдет №101-107 Официального монитора

В пятницу, 22 марта 2019 г., выйдет № 101–107 Официального монитора Республики Молдова.

В части I «Законы, постановления Парламента Республики Молдова и указы Президента Республики Молдова» будут опубликованы:

• Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (№ 22 от 11 марта 2019 г.) и Указ о его промульгации

• Закон о внесении изменения в статью 89 Закона о государственных закупках № 131/2015 (№ 23 от 11 марта 2019 г.) и Указ о его промульгации
Detalii
18
03 2019
1467

Modificările operate în Codul Muncii, în vigoare

În cazul în care zilele de sărbătoare nelucrătoare nu coincid cu zilele de repaos săptămânal, salariaților remunerați în acord sau pe unitate de timp (oră sau zi), li se plătește salariul mediu. În Monitorul Oficial din 15 martie curent a fost publicată Legea pentru modificarea Codului Muncii, precum și decretul de promulgare a acesteia.

În același timp, legea prevede că, în cazul în care zilele de sărbătoare nelucrătoare coincid cu zilele de repaos săptămânal, salariul mediu pentru aceste zile nu se plătește. Astfel, art. 111 din Codul Muncii se completează cu prevederi ce aduc claritate în cazul zilelor de repaos.
Detalii
12
03 2019
470

Scutiri la importul mijloacelor de transport cu destinație specială

Codurile facilităților fiscale și vamale acordate persoanelor fizice conform legislației în vigoare se completează cu codul scutirii 975. În Monitorul Oficial din 8 martie curent a fost publicat Ordinul Serviciului Vamal nr. 74-O din 18 februarie 2019 cu privire la completarea anexei nr. 5.1 la Ordinul nr. 56-O din 21.02.2008 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a RM de către persoane fizice și a unor formule tipizate”.

Astfel, codul 975 prevede scutiri aplicate la importul mijloacelor de transport clasificate la poziția tarifară 8703 (cu capacitatea cilindrică a motorului de până la 2500 cm3 inclusiv) indiferent de termenul de exploatare,
Detalii
11
03 2019
1953

Momentul apariției dreptului de trecere în cont a TVA în cazul facturii fiscale electronice

Serviciul Fiscal de Stat a publicat în MO vineri, 8 martie 2019, modificări în Ordinul IFPS nr. 562 din 4 aprilie 2014, prin care a fost aprobat Regulamentul cu privire la sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor fiscale electronice “e-Factura”.

Astfel, prin Ordinul SFS nr.79 din 25 februarie curent, sunt introduse modificări în p. 30 al Regulamentului, din care sintagma conform căreia ”momentul ce determina şi apariţia dreptului la trecere în cont a TVA aferente facturii fiscale în conformitate cu art.102 alin.(10) din Codul fiscal” este exclusă.
Detalii
04
03 2019
259

SFS va asigura valorificarea bunurilor infracționale

Serviciul Fiscal de Stat a aprobat, prin Ordinul nr.58 cu privire la organizarea procesului de valorificare a bunurilor infracționale (sechestrate) din 14 februarie curent Regulile cu privire la organizarea procesului de valorificare a acestora. Documentul a fost publicat vineri, 1 martie 2019, în Monitorul Oficial, și a intrat în vigoare la data publicării.

Acesta stabilește că Serviciul Fiscal de Stat va prelua de la Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) documentele aferente bunurilor infracționale ce urmează a fi valorificate și va demara procedura de valorificare, la solicitarea ARBI.
Detalii
01
03 2019
192

Moldova își onorează angajamentele financiare

În anul 2019, Republica Moldova urmează să achite cote de membru față de 68 organizații internaționale și regionale. În acest sens, din bugetul de stat se alocă o sumă de circa 60,9 mil. lei.

În cadrul ședinței din 27 februarie Guvernul a aprobat proiectul hotărârii privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2019 a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de organismele internaţionale şi regionale.
Detalii