Catalogul instituţiilor

Monitorul Oficial al RM

este unica publicație oficială de stat a Republicii Moldova, structură publică de interes național, care asigură publicarea legii ce trebuie cunoscută și aplicată întocmai de către autorități și cetățeni, înlesnește în permanență cunoașterea exactă și rapidă a actelor oficiale, contribuind astfel la consolidarea statului de drept.

http://monitorul.md/

16
01 2019
288

Типовые формы штатных расписаний персонала бюджетной сферы

Приказ Министерства финансов об утверждении типовых форм штатных расписаний персонала бюджетной сферы вступил в силу 11 января 2019 г. и заменит аналогичный документ от 11 мая 2012 г.

Приказ содержит четыре приложения:

1) Типовую форма штатного расписания персонала органов публичной власти, подпадающих под действие Закона № 158-XVI от 4.07.2008 г. о государственной должности и статусе государственного служащего, судебных инстанций, прокуратуры (приложение № 1);
2) Методологию разработки и утверждения штатных расписаний персонала
Detalii
27
12 2018
815

Legea BASS pentru anul 2019

Veniturile și cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) în anul 2019 vor constitui 21 427,4 mil. lei, fiind în creștere cu 11,0% în raport cu anul 2018. În Monitorul Oficial nr. 504-511 din 22 decembrie curent a fost publicată Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 și decretul de promulgare al Legii.

Astfel, pentru subprogramul Protecția în caz de incapacitate temporară de muncă se vor acorda 513 365,2 mii lei, pentru subprogramul Protecția socială a unor categorii de cetățeni – 326 529,4 mii lei, pentru Protecția socială a persoanelor cu dizabilități — 2 767 160,6 mii lei, iar pentru administrarea sistemului public de asigurări sociale se vor cheltui în total 185 923,8 mii lei.
Detalii
27
12 2018
664

Legea bugetului de stat pentru anul 2019, publicată

Veniturile bugetului de stat pentru anul 2019 vor constitui 42125,5 mil. lei, iar cheltuielile sunt aprobate la nivel de 47664,2 mil. lei. În Monitorul Oficial din 22 decembrie 2018 a fost publicată Legea bugetului de stat pentru anul 2019 și decretul de promulgare al acesteia.

Pentru finanțarea investițiilor capitale pe autorități publice centrale se vor acorda alocații în sumă de 237 4183,6 mii lei, iar în bugetul Fondului de investiții sociale, pentru lucrări de renovare a instituțiilor de învăţământ – 92 046,7 mii lei din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Reforma învăţământului în Moldova”.
Detalii
26
12 2018
763

Налоговый пост. Новое Положение

Положение о функционировании налоговых постов, утвержденное Приказом № 665 Государственной налоговой службы от 12 декабря 2018 г. вступил в силу с даты публикации в МО – 22 декабря текущего года.

Документ определяет общие принципы функционирования налогового поста; ставит цель выявления рисков в деятельности хозяйствующих субъектов, которые являются основанием для его установления; оговаривает обязанности налогового служащего и налогоплательщика, действия представителя ГНС в рамках установленного мониторинга; описание способа применения и особенности оценки налоговых обязательств вследствие учреждения налоговых постов.
Detalii
17
12 2018
208

Налоговые льготы на импорт транспортных средств спецназначения

В «Официальном мониторе» № 480-485 (6875-6880) от 14 декабря 2018 г. опубликованы очередные поправки к Налоговому кодексу (НК).

В частности, ч. (14) ст. 124, изложенная в новой редакции, устанавливает, что от акцизов освобождаются транспортные средства, независимо от срока эксплуатации, импортируемые и поставляемые для передвижения лиц с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата в соответствии с положениями ч. (3) ст. 49 Закона о социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями, классифицируемые по товарной позиции 8703 (с объемом двигателя до 2500 см3 включительно).
Detalii
15
12 2018
377

Patenta, permisă încă pentru un an

Activitățile de comerț cu amănuntul în baza patentei vor fi permise până la 31 decembrie 2019. Această perioadă este necesară pentru implementarea acțiunilor în scopul stimulării și gestionării tranziției activității de comerț cu amănuntul de la patentă la activitatea independentă sau alte forme legale de antreprenoriat.

Legea pentru modificarea art.4 din Legea cu privire la patenta de întreprinzător a fost publicată în Monitorul Oficial de ieri, 14 decembrie 2018.
Detalii
10
12 2018
353

Пенсионеры получат единовременную помощь к зимним праздникам

Граждане, пенсия которых не достигает 2 тыс. леев, получат к зимним праздникам единовременную помощь государства в размере 600 леев. В частности, пособие получат около 553 тыс. человек: 2/3 из них (423 тыс.) – пенсионеры по возрасту, остальные — бенефициары пенсий по ограничению возможностей (114 тыс. человек), по случаю потери кормильца (11,7 тыс.), а около 600 человек – военнослужащие срочной службы или члены их семей.

Это предусматривает Закон о предоставлении единовременной помощи
Detalii
10
12 2018
271

Закон о несостоятельности. Замена уголовной ответственности на административную

В случае неподачи должником искового заявления для возбуждения процесса несостоятельности, уголовная ответственность за это нарушение будет заменена на административную. В Мониторул Офичиал от 7 декабря 2018 г. опубликован Закон №248 от 15 декабря текущего года о внесении изменения в стюатью 14 Закона о несостоятельности №149 от 29 июня 2012 г.

Напоминаем, что лица, обладающие правом представления должника, пайщики с неограниченной ответственностью и ликвидаторы должника несут субсидиарную ответственность перед кредиторами по обязательствам, возникшим по истечении 30-дневного срока с момента появления прописанных в законе обстоятельств.
Detalii
06
12 2018
586

Читайте завтра в Официальном мониторе

В пятницу, 7 декабря 2018 г., выйдет № 448-460 Официального монитора Республики Молдова.

Вчасти I «Законы, Постановления Парламента Республики Молдова и Указы Президента Республики Молдова» будут опубликованы следующие документы:

• Закон о внесении изменений в закон о государственной системе социального страхования № 489/1999 (№ 211 от 18 октября 2018 г.) и Указ о его промульгации
• Закон о научно-технологических парках и инновационных инкубаторах (№ 226 от 1 ноября 2018 г.) и Указ о его промульгации
Detalii
03
12 2018
194

Определена ставка для расчета обязательного платежа в фонд гарантирования депозитов на 2019 г.

Административный совет Фонда гарантирования депозитов в банковской системе утвердил процентную ставку, применяемую для определения размера обязательного годового платежа на 2019 г.

Предусмотрено, что на следующий год она составит 0,0304% от общей суммы гарантированных депозитов, зарегистрированных в балансе каждого лицензированного банка по состоянию на 30 сентября 2018 г. Для сравнения, в текущем году ставка составляла 0,0725%.
Detalii