15
10 2020
1243

CNAS: din 1 decembrie certificatele nu vor mai fi eliberate pe suport de hârtie

Casa Națională de Asigurări Sociale informează că, începând cu 1 decembrie 2020, nu va mai elibera informaţii/certificate pe suport de hârtie. Instituţiile solicitante pot obţine informaţiile necesare prin accesarea datelor deţinute de CNAS cu suportul Agenţiei de Guvernare Electronică.

 

Analiza situaţiei actuale atestă un număr mare de adresări a beneficiarilor la Casele Teritoriale de Asigurări Sociale (CTAS) pentru eliberarea diferitor tipuri de certificate, extrase din cont şi alte documente, ce urmează a fi prezentate la alte instituţii - pentru a beneficia de diferite servicii şi facilităţi. Acest lucru afectează procesul de deservire a beneficiarilor şi solicitanţilor de prestaţii sociale, inclusiv în condiţiile situaţiei pandemice actuale, generând riscuri pentru sănătatea celor mai vulnerabile categorii de populaţie deservite de CTAS.

 

Pentru eficientizarea guvernării prin schimbul de date între autorităţi şi instituţii care prestează servicii publice, acestea pot utiliza/interacționa pe o Platformă tehnologică comună de schimb de date - MConnect. Cetățenii vor oferi autorităților publice datele personale o singură dată, iar instituțiile publice utilizează aceste date pentru prestarea serviciilor guvernamentale.

 

Accesarea datelor necesare prin acest sistem reduce povara administrativă asupra cetăţenilor şi ajută la rezolvarea mai rapidă și mai eficientă a problemelor acestora, asigurând o comunicare mai eficientă între autoritate şi beneficiarii săi.

 

 CNAS mai anunță că a modificat mecanismul de eliberare a legitimaţiilor  beneficiarilor de prestaţii sociale, inclusiv prin excluderea înscrierilor privind cuantumul prestaţiei sociale.

 


via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.