23
12 2019
1436

CNAS: termenul limită de declarare și achitare a obligațiilor expiră pe 26 decembrie

Casa Națională de Asigurări Sociale amintește tuturor plătitorilor de contribuții că, în conformitate cu prevederile art. 265 a Codului civil nr. 1107 din 06.06.2002, dacă ultima zi a termenului de plată este o zi de duminică, de sâmbătă sau o zi care, în conformitate cu legea în vigoare, la locul executării obligaţiei este zi de odihnă, termenul expiră în următoarea zi lucrătoare. Ținând cont de aceste prevederi, CNAS reaminteşte că data de 26 decembrie 2019 reprezintă termenul-limită de declarare şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat. În conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, obligațiile apar, până la 26 decembrie 2019 inclusiv, pentru: • categoriile de angajatori specificaţi la pct. 1.1 – 1.6 – de declarare şi achitare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna noiembrie curent • persoanele fizice, care se regăsesc în una dintre situațiile: fondatori ai întreprinderilor individuale; notari învestiți în funcție în modul stabilit de lege; executori judecătorești învestiți în funcție în modul stabilit de lege; avocați care au înregistrată una dintre formele de organizare a activității de avocat în condițiile legii; administratori autorizați care au înregistrată una dintre formele de organizare a activității de administrator în condițiile legii; persoane fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor au obligaţia să achite contribuţiile individule de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna noiembrie curent în mărime de 1/12 din taxa fixă anuală ce constituie 788 lei • angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi – pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă care efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi au obligaţia să declare şi să achite contribuţiile individuale de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna ianuarie 2020 în mărime de 1/12 din taxa fixă anuală, ce constituie 895 lei pentru fiecare angajat. Potrivit art. 7 alin. (1) al Legii nr. 300/2018 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, neplata în termen a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii atrage după sine calcularea majorărilor de întârziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere, inclusiv pentru ziua de transfer al sumei datorate. Calcularea acestor majorări se efectuează de către CNAS lunar, fără emiterea unei decizii speciale. Autoritatea recomandă plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor de stat să se conformeze prevederilor legislaţiei, să declare şi să achite contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii în termenii stabiliţi.

via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.