23
05 2014
1216

CNAS: Comunicat de presă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat 2014

Conform Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat la situaţia din 1 ianuarie 2014, prezentat de Maria Borta, Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări Sociale în cadrul şedinţei de guvern de astăzi, indicii de bază ai bugetului, adoptaţi prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 au fost realizaţi la nivel de 99,1 % la compartimentul venituri şi 99,5% la compartimentul cheltuieli. La compartimentul de venituri au fost acumulate mijloace în sumă de 10589,9 mln. lei, cu o creştere de 868,4 mln. lei faţă de nivelul anului 2012, inclusiv pe articole:
  • contribuţii de asigurări sociale s-au acumulat în sumă de 7756,2 mln. lei, ce reprezintă o executare a planului de 99,0%, cu o creştere de 606,1 mln. lei faţă de indicele real înregistrat în anul 2012;
  • transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 2828,1 mln. lei, din care:
• 1781,1 mln. lei – pentru prestaţii sociale finanţate din bugetul de stat, (din care 374,1 mln. lei au fost destinate acordării unei prestaţii noi Suportul financiar unor beneficiari de pensii şi alocaţii sociale); • 41,4 mln. lei – pentru compensarea de tarife de asigurări sociale în sectorul agrar şi compensarea sumelor anulate ale contribuţiilor de asigurări sociale; • 1005,6 mln. lei - pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat;
  • dobînzi, amenzi şi alte venituri s-au acumulat în sumă de 5,6 mln. lei.
Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au constituit 10716,2 mln. lei, ce reprezintă o executare a indicelui stabilit la nivel de 99,5% şi o creştere către nivelul anului 2012 cu 961,1 mln. lei. Toate tipurile de prestaţii sociale stabilite beneficiarilor în decursul anului 2013 s-au plătit în termen şi volume depline. Anul bugetar 2013 a fost finalizat cu depăşirea cheltuielilor asupra veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat cu 126,3 mln. lei. Soldul bugetar total înregistrat la conturile Casei Naţionale de Asigurări Sociale la 1 ianuarie 2014 a constituit 78,8 mln. lei.

via www.cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.