19
01 2015
2536

CNAS: tarifele şi termenele de achitare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii din 1 ianuarie 2015

Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) în baza ordinului nr. 359-A din 29.12.2014 a pus în aplicare un buget provizoriu, începînd cu 1 ianuarie 2015 şi pînă la adoptarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015. Conform art. 57 alin. 2 al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, bugetul provizoriu se formează şi se execută în corespundere cu prevederile legii/deciziei bugetare din anul precedent, luînd în considerare modificările operate pe parcursul anului. În acest context, pentru anul 2015, pînă la adoptarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015, tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi termenele de virare a acestora la bugetul asigurărilor sociale de stat de către plătitori se stabilesc în conformitate cu anexa nr. 3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 329 din 23.12.2013. Angajatorii specificaţi la pct. 1.3 al anexei nr. 3 vor aplica tariful de 23% la 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pentru anul 2015. Salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2015, în mărime de 4500 de lei, a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 974 din 04.12.2014 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2015 (Monitorul Oficial Nr. 364-365 din 09.12.2014). În anul 2015 calculul bazei anuale maxime al contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat obligatorii şi a plafonului bazei de calcul a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă se va efectua reieşind din mărimea de 4500 de lei a salariului mediu lunar prognozat pe economie pentru anul 2015. Începînd cu luna ianuarie 2015, angajatorii specificaţi la pct. 1.1 - 1.4 al anexei nr. 3, inclusiv, persoanele fizice specificate la pct. 1.5 (întreprinzătorii individuali, avocaţii, notarii publici, executorii judecătoreşti, mediatorii), care au persoane angajate prin contract individual de muncă ori alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestări servicii vor prezenta lunar Declaraţiile privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii forma BASS şi Declaraţiile persoanelor asigurate forma REV-5. Termenul de prezentare a declaraţiilor lunare este pînă la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune.

via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.