26
12 2019
810

CNPDCP va examina plângerile în termen de până la 12 luni

Examinarea și soluționarea plângerilor de către Centrul Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal se va efectua în funcție de gravitatea și complexitatea încălcării și a volumului de informații, însă nu va depăși 12 luni. Totodată, Centrul va informa subiectul cu privire la progresul examinării și soluționării sesizării la cererea acestuia sau la fiecare trei luni. În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă ce prevede modificarea și completarea art. 27 al Legii cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Astfel, în urma examinării plângerii, Centrul poate emite o decizie în care constată lipsa sau încălcarea legislației cu dispunerea, după caz, a suspendării, încetării, interzicerii, rectificării, blocării sau distrugerii datelor neveridice sau obținute ilicit, sau finalizarea examinării plângerii. În cazul lipsei probelor privind încălcarea cadrului legal de protecție a datelor cu caracter personal, Centru poate dispune finalizarea examinării din motivul lipsei probelor. Decizia va fi semnată de către director, directorul adjunct sau de către alte persoane responsabile desemnate în acest sens prin ordinul directorului și se va comunica persoanei vizate în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii, prin scrisoare recomandată sau în format electronic sau prin orice alte mijloace care să confirme recepționarea acesteia.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.