05
07 2019
498

CNPF avertizează unii emitenți. Repetat

Până la 10 iulie curent, SA Topaz, SA Fabrica de brânzeturi din Soroca, SA Aqua Prut, SA Icam și SA Manvin trebuie să publice informația adresată deținătorilor de valori mobiliare în Monitorul Oficial, în ziarul prevăzut de statut și pe pagina web oficială a emitentului, dacă există. Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a emis Ordonanța nr. 27/4-O din 1 iulie, în care a decis să prescrie executarea prevederii, în mod repetat, emitenților de valori mobiliare admise spre tranzacționare în cadrul MTF. În document se menționează că neregulile creează impedimente procesului de verificare și transmitere a registrelor deținătorilor de valori mobiliare către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare. Potrivit Ordonanței, emitenții au la dispoziție 10 zile pentru conformare, în caz contrar va fi aplicată măsura de suspendare a operațiunilor bancare la conturile emitenților respectivi. Menționăm că, potrivit Hotărârii nr.5/1 din 04.02.2019, emitenții de valori mobiliare admise spre tranzacționare în cadrul MTF trebuie să asigure: • publicarea informației adresate deținătorilor de valori mobiliare în Monitorul Oficial, în ziarul prevăzut de statut și pe pagina web oficială a emitentului, dacă există; • oferirea suportului necesar deținătorilor de valori mobiliare în vederea verificării VM deţinute de aceştia la societatea de registru şi/sau custozi • oferirea suportului necesar deținătorilor de valori mobiliare în vederea modificării datelor de identificare ale acestora în registrele societăților de registru şi/sau custozilor • notificarea imediată, în scris, a CNPF despre neconcordanțele constatate și nesoluționate în mod amiabil prin conlucrarea cu societatea de registru şi/sau custozi.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.