18
12 2019
588

CNPF va supraveghea și activitatea agențiilor de rating de credit

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) va înregistra și supraveghea agențiile de rating de credit, rezultatele cărora vor fi utilizate în contextul legislației privind piața financiară nebancară. Această normă va completa Legea privind Comisia Națională a Pieței Financiare și se conține într-un proiectul înaintat pentru consultări publice. Conform autorilor, inițiativele elaborate transpun în legislația națională Regulamentul Uniunii Europene din 16 septembrie 2009 privind agențiile de rating de credit. Proiectul conține și alte completări la Legea nr.171/2012 privind piața de capital (Legea nr.171/2012), care va fi suplinită cu un șir de noțiuni. Astfel, agenție de rating de credit se propune a fi considerată persoana juridică a cărei activitate include acordarea, cu titlu profesional, de ratinguri de credit, înregistrată în modul stabilit de CNPF. Rating de credit este definit drept opinia acordată pe baza unui sistem de clasificare bine stabilit și definit al categoriilor de rating referitoare la bonitatea unei entități, a unei creanțe sau a unei obligații financiare, a unui titlu de creanță sau a unei acțiuni preferențiale și altor instrumente financiare ori a unui emitent de astfel de creanțe sau obligații financiare, titluri de creanță sau acțiuni preferențiale și alte instrumente financiare. Totodată, cap. IV al Legii nr.171/2012 va fi completat cu o secțiune (a 7-a) care va reglementa activitatea agențiilor de rating de credit. Conform proiectului, pentru înregistrarea agenției solicitantul va depune în adresa CNPF o cerere, care va conține informații ce vor reflecta nu doar datele de identificare ale agenției, statutul acesteia, dar și clasa ratingurilor de credit pentru care agenția solicită înregistrarea (ratinguri de entități, de instrumente financiare); resursele financiare pentru desfășurarea activităților de rating de credit; personalul agenției și competențele acestuia; informații privind sucursalele agenției (în cazul în care urmează să-și desfășoare activitatea și prin intermediul acestora). Totodată, CNPF va solicita descrierea procedurilor și a metodologiilor utilizate în acordarea și revizuirea ratingurilor; politicile privind conflictele de interese; condițiile de remunerare și de evaluare a performanței etc. Taxa de înregistrare a agențiilor de rating se propune a fi de 10 mii lei și să se transfere în bugetul CNPF până la data înregistrării entității. Suplimentar, Comisia Națională va aplica agențiilor o taxă de supraveghere anuală care va fi proporțională cifrei de afaceri a agenției de rating în cauză și care se va stabili anual de către CNPF. Comisiei Naționale i se va acorda dreptul să radieze înregistrarea unei agenții de rating, dacă aceasta renunță în mod expres la înregistrare sau nu a mai acordat ratinguri de credit în ultimele șase luni, a obținut înregistrarea prin declarații false sau alte modalități neregulamentare, nu mai îndeplinește condițiile în temeiul cărora a fost înregistrată. Conform proiectului, agenția va putea furniza și servicii, altele decât realizarea de ratinguri de credit (servicii auxiliare). Acestea nu vor constitui activități de rating de credit și vor putea include prognoze de piață, estimări ale tendințelor economice, analize de preț și alte analize generale de date, precum și servicii de distribuție conexe. Se propune ca modificările și completările date să intre în vigoare la data publicării în „Monitorul Oficial”. Ca urmare a implementării proiectului propus spre consultări publice, CNPF va elabora Regulamentul privind agențiile de rating de credit, care va stabili condițiile de acordare a ratingurilor, precum și regulile cu privire la organizarea și la modul în care vor acționa agențiile în vederea promovării acestora pe piața de capital și protecției consumatorilor și investitorilor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.