03
05 2017
1695

Codul contravenţional: unele amenzi, micşorate

Proiectul de lege ce se referă la modificarea și completarea procedurilor de efectuarea a controlului de stat vine cu modificări și asupra Codului contravențional, care, în mare parte, prevede micșorarea amenzilor. Astfel, pentru încălcarea regimului de protecţie şi de folosire a bunurilor de patrimoniu cultural și a monumentelor de for public, care, în prezent, se sancţionează cu amendă de la 30 la 90 UC aplicată persoanei fizice, va fi aplicată o amendă de la 30 la 60 UC, iar persoanelor cu funcţii de răspundere, care sunt sancționate cu o amendă la 60 la 180 UC, li se va aplica amendă de la 60 la 120 UC. Amenda aplicată persoanei juridice de la 90 la 300 UC va fi substituită cu cea de la 90 la 150 UC. Edificarea monumentelor de for public fără aprobărea legală, care se sancţionează cu amendă de la 30 la 90 UC aplicată persoanei fizice, va fi înlocuită cu sintagma „de la 30 la 80” UC. Amenda aplicată persoanei cu funcţie de răspundere - de la 180 la 240 UC - va fi modificată cu amenda de la 160 la 220 UC. Totodată, demontarea, strămutarea sau modificarea monumentelor de for public fără aprobări legale, ce se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 UC, aplicată persoanei fizice, va fi substituită cu amenda de la de la 60 la 100 UC. Amenda de la 240 la 300 UC aplicată persoanei juridice va fi substituită cu amenda de la 250 la 350 UC. Intervenţiile de construcție neautorizate în zonele de protecţie a monumentelor de for public, care, la moment, se sancţionează cu amendă de la 150 la 300 UC aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, se vor sancționa cu o amendă de la de la 200 la 300 UC, iar amenda de la 240 la 300 UC aplicată persoanei juridice se va substitui cu textul „de la 300 la 400” UC. Documentul mai prevede că nerespectarea de către primarul unităţii teritorial-administrative a prevederilor legale cu privire la asigurarea pazei patrimoniului arheologic şi semnalarea Agenţiei Naţionale Arheologice referitor la nerespectarea legislaţiei privind protejarea patrimoniului arheologic, ce se sancționează cu amendă de la 30 la 300 UC se va substitui cu textul „de la 100 la 200” UC. Proiectul mai prevede introducerea unei noi sancțiuni. Astfel, neexecutarea prescripțiilor privind înlăturarea încălcărilor depistate la întreprinderile sau obiectivele legate de folosirea subsolului, necontestate potrivit legislației cu privire la controlul de stat a activității de întreprinzător, se va sancționa cu amendă de la 200 la 400 UC aplicată persoanei juridice, cu sau fără privarea dreptului de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 la 6 luni. Efectuarea lucrărilor de extragere a substanțelor minerale utile în lipsa planurilor anuale de dezvoltare a lucrărilor miniere sau în lipsa normativelor pierderilor de substanțe minerale utile coordonate conform legislației în vigoare, se va sancționa cu amendă de la 300 la 500 UC aplicată persoanei juridice, cu sau fără privarea dreptului de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 la 6 luni. Încălcarea legislației și reglementărilor privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice la fel va fi sancționată. În acest sens, necomunicarea autorității de reglementare a condițiilor de acces pe proprietăți sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice, precum și a oricăror modificări ale acestor condiţii, de asemenea netransmiterea a unei copii a materialului publicat pe pagina sa web oficială, dacă aceasta există, cuprinzând aceste condiții, în termen de 3 zile lucrătoare din data publicării acestuia, se va sancționa cu amendă de la 70 la 120 UC aplicată persoanei cu funcție de răspundere și cu amendă de la 100 la 150 UC aplicată persoanei juridice. Nepublicarea în termenul stabilit de legislație a contractului de acces pe proprietatea publică pe pagina sa web oficială, dacă aceasta există, precum și netransmiterea acestui contract, în copie, autorității de reglementare, va fi sancționată cu amendă de la 70 la 120 UC aplicată persoanei cu funcție de răspundere și cu amendă de la 100 la 150 UC aplicată persoanei juridice. De asemenea, nepublicarea în termenul stabilit de legislație a deciziei autorității de reglementare sau a hotărârii judecătorești, definitive și irevocabile, în cazul în care dreptul de acces asupra unui imobil proprietate publică se exercită în temeiul unuia din aceste documente, pe pagina sa web oficială, dacă aceasta există, ori neaducerea acesteia la cunoștința publicului prin alte modalități, se va sancționa cu amendă de la 70 la 120 UC aplicată persoanei cu funcție de răspundere și cu amendă de la 100 la 150 UC aplicată persoanei juridice.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.