20
06 2017
11814

Codul Muncii: şomajul tehnic va fi micşorat de la şase la patru luni

Proiectul de lege ce prevede modificarea și completarea a circa 20 de articole din Codul Muncii a fost publicat în ediția Monitorului Oficial nr.190-200 din 16 iunie curent. Proiectul a fost elaborat de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, în comun cu Confederația Națională a Sindicatelor și Confederația Națională a Patronatului și constituie, după cum a menționat Ministrul Muncii, Stela Grigoraș, în ședința Guvernului din 31 mai, când a fost adoptat documentul, obiectul unui compromis. Modificările proiectului vizează drepturile salariaților la administrarea unității, încheierea contractului individual de muncă, excluderea abuzurilor din partea angajatorilor, șomajul tehnic, temeiurile concedierii, concediul de maternitate și altele. Codul Muncii va fi completat cu un nou articol ce va reglementa staționarea, care, potrivit documentului, prezintă imposibiltatea temporară a continuării activității de producție de către o unitate, de către un salariat sau un grup de salariați. Articolul prevede că retribuirea timpului de staţionare din cauze ce nu depind de angajator sau salariat, cu excepția perioadei șomajului tehnic, se va efectua în mărime de cel puțin 2/3 din salariul de bază pe unitate de timp stabilit salariatului, dar nu mai puțin decât în mărimea unui salariu pe unitate de timp în vigoare, stabilit pentru fiecare oră de staționare. În caz de staționare produsă din vina angajatorului, angajatorul va fi obligat să-i compenseze angajatului salariul pe care acesta nu l-a primit. Dacă staționarea va fi produsă din cauza salariatului, acesta nu va fi remunerat pentru orele de staționare, iar modul de înregistrare a staționării și a mărimii concrete a atribuției se vor stabili în contractul colectiv sau în cel individual de muncă, ori în regulamentul intern. Proiectul vine și cu unele reglementări ale șomajul tehnic, fiind modificat, în acest sens, art.80 din Codul Muncii. Urmare a modificărilor, vor fi micșorate, cu o treime, atât durata maximă a șomajului tehnic – de la 6 la 4 luni, cât și mărimea indemnizației de care beneficiază salariații în timpul șomajului tehnic. Astfel, salariaţii vor beneficia de o indemnizaţie ce nu poate fi mai mică de 50 la sută din salariul lor de bază, actualmente, această cifră este de 75% din salariul de bază. În același timp, autorii au venit cu o reglementare ce prevede susținerea instruirii personalului. În acest sens, se vor acorda anumite garanții, care vor fi prevăzute în contractul de muncă, salariaților care s-au înmatriculat din propria inițiativă în instituțiile de învățământ superior sau mediu de specialitate, la secțiile serale și fără frecvență. Totodată, documentul mai prevede expres acordarea, în baza unei cereri, a concediului de odihnă anual înainte de concediul de maternitate, imediat după el sau după terminarea concediului pentru îngrijirea copilului. Această completare are drept scop asigurarea respectării drepturilor legitime ale salariatelor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.