16
09 2020
3462

Codul muncii: reglementarea timpului de muncă parțial

În cazul reducerii temporare a activității cauzată de declararea stării de urgență, de asediu și de război sau declararea stării de urgență în sănătate publică, angajatorul poate stabili în mod unilateral timpul de muncă parțial, cu repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii, pentru cel puțin 25% din numărul salariaților din cadrul unității.
 
Autoritățile au elaborat un proiect de lege ce prevede completarea Codului muncii cu un articol ce va reglementa stabilirea timpului parțial de muncă de către angajator. Documentul este inclus pe agenda ședinței secretarilor generali din 17 septembrie curent.

 

Astfel, timpul de muncă parțial poate fi stabilit de către angajator pentru o perioadă de până la 5 luni, angajatorul fiind obligat să solicite opinia consultativă a salariaților privind stabilirea timpului de muncă parțial. Durata timpului de muncă prevăzută în contractul individual de muncă al salariatului poate fi redusă cu până la 50%, munca acestuia fiind retribuită proporțional timpului lucrat.

 

Concomitent, sunt propuse modificări  în Legea cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj. 

Aceasta  va fi completată cu prevederi ce vor reglementa ajutorul pentru salariații cu timp de muncă parțial.

 

Potrivit documentului, dreptul la ajutor pentru salariații cu timp de muncă parțial se stabilește de către subdiviziunile teritoriale ale ANOFM și se va acorda în baza cererii angajatorului depuse la subdiviziunea teritorială în a cărei circumscripție își are sediul. La cerere se anexează lista salariaților cu indicarea perioadei de timp pentru care se stabilește timpul de muncă parțial, durata redusă a timpului de muncă pentru fiecare salariat și o declarație pe propria răspundere.

 

Dacă ulterior adoptării deciziei privind acordarea ajutorului pentru salariații cu timp de muncă parțial angajatorul va dori să efectueze anumite modificări ce vizează lista salariaților durata de timp etc., va fi depusă o nouă cerere.

 

Ajutorul se va acorda în prima zi a fiecărei luni pentru luna anterioară, pe întreaga durată indicată în cerere. Angajatorul va fi obligat în momentul plății salariului să avanseze cuantumul ajutorului pentru salariații cu timp de muncă parțial și nu îl poate utiliza în alte scopuri.

 

Cuantumul ajutorului va fi echivalent cu 40% din diferența dintre salariul de bază prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază aferent timpului efectiv lucrat ca urmare a stabilirii timpului de muncă parțial, însă nu va depăși cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul precedent.

 

 Stabilirea ajutorului respectiv va fi realizată în baza informației transmise de către ANOFM în adresa Casei Naționale de Asigurări Sociale, care va efectua și plata lunară a ajutorului la contul bancar al angajatorului.

 

La cererea angajatorului, în cazul expirării perioadei stabilite pentru acordarea ajutorului pentru salariații cu timp de muncă parțial sau în cazul în care angajatorul își suspendă activitatea, devine insolvabil sau inițiază procedura de lichidare, plata ajutorului pentru salariații cu timp de muncă parțial va înceta.

 

Revenind la proiectul modificărilor propuse în Codul muncii menționăm că acesta va prevedea interzicerea angajării salariaților pentru prestarea unei munci similare cu cea prestată de către salariații al căror timp de muncă a fost redus.

 

Prevederile nu se vor aplica angajatorilor din sectorul public, angajatorilor care au activitatea suspendată, se află în proces de insolvabilitate sau lichidare și celor care au restanțe față de BPN la data depunerii cererii de acordare a ajutorului.

 

Totodată, prevederile nu se vor aplica salariaților care prestează muncă prin cumul în cadrul aceleiași unități sau la o altă unitate, precum și celor care nu au realizat un stagiu de cotizare în sistemul public de asigurări sociale de stat de cel puțin 12 luni în ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării cererii.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.