04
06 2020
690

Combaterea spălării banilor: plan de acțiuni pentru următorii ani

Domeniile supuse evaluării naționale a riscurilor în partea ce ține de finanțarea terorismului vor fi extinse. Autoritățile intenționează să aplice sancțiuni proporționale și disuasive în cazurile depistării încălcărilor legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor. Acțiunile sunt incluse în planul de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale pentru domeniul respectiv pentru anii 2020-2024. Proiectul Strategiei și a planului de acțiuni este propus spre consultări publice de către Ministerul Justiției. Planul conține circa 80 de acțiuni ce vor fi implementate în limitele alocaţiilor bugetare aprobate, precum şi din accesarea asistenţei oferite de organizaţiile internaţionale. Astfel, autoritățile își propun să realizeze statistici relevante privind acțiunile de supraveghere în domeniul prevenirii și spălării banilor. Totodată, este preconizată monitorizarea continuă a sectorului organizațiilor nonguvernamentale din perspectiva riscurilor identificate în domeniul preveniri finanțării terorismului. În același timp, pe paginile oficiale ale Serviciului de Informații și Securitate și Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) vor fi incluse informații specifice cu referire la implementarea sancțiunilor financiare aferente activităților teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă. Totodată, SPCSB va fi inclus ca membru în Comitetul interdepartamental pentru controlul exporturilor, reexportului, importul și tranzitul mărfurilor strategice, pentru a preveni și combate mai eficient riscurile aferente. Acțiunea este preconizată pentru semestrul I al anului 2021. Alte acțiuni incluse în plan țin de îmbunătățirea capacităților de gestionare a activelor de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, modificarea cadrului legal în scopul instituirii măsurilor de sancționare pentru încălcarea cerințelor de prezentare a informațiilor privind beneficiarii efectivi, asigurarea accesului public la informația privind persoanele juridice înregistrate, îmbunătățirea rapoartelor privind tranzacțiile și activitățile suspecte etc. Entităţile responsabile de implementarea Strategiei vor prezenta SPCSB semestrial, până la data de 10 a lunii imediat următoare perioadei de raportare, note informative privind îndeplinirea sau neîndeplinirea fiecărei acţiuni. La rândul său, până la data de 1 februarie a fiecărui an, SPCSB va prezenta Guvernului raportul de implementare a Strategiei pe anul precedent, iar până la data de 15 februarie, după caz, va elabora şi va prezenta spre examinare propuneri pentru actualizarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei. Reamintim că Parlamentul a votat în lectură finală un proiect de lege ce are ca scop constatarea încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, precum și aplicarea sancțiunilor pentru încălcarea legislației din acest domeniu.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.