27
03 2020
1973

Comisia pentru Situații Excepționale: noi rigori și derogări

Zilele de 30 martie - 03 aprilie 2020 se declară zile de odihnă pentru toate unitățile din sectorul bugetar, cu excepția instituțiilor medico-sanitare, de sănătate publică și servicii auxiliare pentru instituțiile de sănătate publică, serviciilor de salvare, urgență și de asistență socială și autorităților administrative din domeniul apărării naționale, ordinii publice şi securității naţionale. Această perioadă va fi recuperată ulterior, în modul stabilit de Guvern. Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova introduce noi măsuri pentru ținerea sub control a situației epidemiologice din țară. În ședința de ieri, 26 martie, a fost aprobată Dispoziția nr.6, prin care sunt instituite noi rigori, dar și derogări de la dispozițiile anterioare. Astfel, din 27 martie orice persoană trebuie să fie pregătită să se legitimeze dacă se află în afara domiciliului/reședinței sau altui loc de trai, prezentând un act de identitate sau un alt înscris care confirmă identitatea persoanei (pct.1 din Decizia nr.6). Totodată, Comisia a dispus că, pe perioada stării de urgență, moratoriul instituit asupra controalelor de stat nu se aplică asupra controlului efectuat în privința:supravegherii siguranței zborurilor și securității aeronautice; • supravegherii obligațiilor statului-port și statului-pavilion; • respectării, pe drumurile publice, a masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime admise ale vehiculelor rutiere; • combaterii traficului ilicit de transport rutier. În cazul în care termenul actelor permisive eliberate agenților economici, precum și actele eliberate personalului ce activează în domeniu, de către Agenția Națională Transport Auto și Autoritatea Aeronautică Civilă expiră în perioada stării de urgență, acestea se prelungesc cu 60 zile. Comisia a mai dispus că valabilitatea certificatelor de chei publice pentru semnătura mobilă care a expirat sau expiră pe durata stării de urgenţă se prelungeşte de drept, pe toată durata stării de urgenţă. Totodată, conform Dispoziției nr.6, avocații, notarii, executorii judecătorești sunt obligați, pe perioada stării de urgență, să asigure continuitatea activității, cu respectarea normelor sanitar-epidemiologice. Începând cu data de 27 martie 2020, nerespectarea acestei obligații pe întreaga durată a stării de urgență constituie abatere disciplinară care se sancționează cu excluderea din profesie, în condițiile și cu procedura stabilite de legislația în vigoare, aplicabile fiecărei profesii. Încetarea stării de urgență nu înlătură răspunderea disciplinară conform prevederilor Dispoziției.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.