09
04 2015
925

Comitetul de Supraveghere al Programului „Suportul reformei în sectorul energetic” a discutat Matricea de politici pentru anul 2015

Implementarea acțiunilor din Matricea de politici pentru anul 2015 și formularea unor obiective clare pentru realizarea acțiunilor privind modernizarea sectorului energetic au fost discutate la Ministerul Economiei, în cadrul ședinței Comitetului de Supraveghere al Programului „Suportul reformei în sectorul energetic”. Potrivit viceministrului Economiei, Valeriu Triboi, reformarea și modernizarea sectorului energetic constituie una din prioritățile Guvernului Republicii Moldova, deoarece securitatea energetică a statului este unul din pilonii unui sistem viabil de securitate atât pentru alte domenii sectoriale, cât și pentru țară în ansamblu. Analizând evoluția proceselor de modernizare a sectorului energetic din ultima perioadă, Valeriu Triboi a specificat că pe parcursul ultimilor ani, datorită partenerilor de dezvoltare, care au oferit susținere financiară, asistență tehnică, precum și un dialog politic pentru dezvoltarea și modernizarea domeniului dat, Republica Moldova a primit de la Comisia Europeană în bugetul de stat 36,25 milioane euro din maximum de 40 de milioane, ce constituie o rată globală de succes de 90,6%. În acest context, Valeriu Triboi a accentuat că în urma rezultatelor obținute pe parcursul anului trecut la capitolul reformare a sectorului energetic, Comisia Europeană a decis să aloce suplimentar Republicii Moldova pentru anul 2015 încă zece milioane de euro pentru implementarea a acțiunilor legate de finanțarea gazoductului Ungheni-Chișinău și implementarea Pachetului energetic III. În urma acestei decizii, vreau să menționez că în 2015 Guvernul Republicii Moldova se obligă să semneze Acordurile de împrumut pentru conducta Ungheni-Chișinău și fondurile guvernamentale utilizate pentru finanțarea conductei, precum și să definitiveze și aprobe proiectele de legi cu privire la energia electrică și gazele naturale, a accentuat viceministrul Economiei. Mariana Botezatu, șef Direcția generală securitate și eficiență energetică, a comunicat că din cele 10 milioane de euro, alocate suplimentar Republicii Moldova pentru anul curent, 90 la sută din surse vor fi direcționate pentru finanțarea gazoductului Ungheni-Chișinău, iar câte 500 mii de euro pentru elaborarea, adoptarea și implementarea proiectele de legi privind energia electrică și gazele naturale. Referindu-se la problema construcției gazoductului Ungheni-Chișinău, Mariana Botezatu a specificat că la moment în curs de elaborare este studiul de fezabilitate, care urmează a fi finalizat către luna iulie curent. Negocierea Acordului de finanțare pentru construcția gazoductului Ungheni-Chișinău va demara în trimestrele II- III ale anului curent, în baza studiului de prefezabilitate, conform unor înțelegeri prealabile cu potențialii finanțatori - BERD și BEI. Se preconizează că lucrările de construcție a gazoductului Ungheni-Chișinău se vor efectua în perioada 2016-2017, a spus Botezatu. La rândul său, Aneil Singh, șef secție proiecte din cadrul Delegației UE în Republica Moldova, a accentuat că partenerii de dezvoltare înțeleg necesitatea reformării sectorului energetic al țării noastre, necesitatea diversificării surselor energetice, deoarece toate acestea, în ansamblu, vor asigura securitatea energetică a Republicii Moldova. Suntem receptivi pentru colaborare și asistență în toate proiectele și programele de interes național pentru Republica Moldova, care au la bază un studiu profund și argumentat pentru fiecare capitol, a specificat oficialul european.

via | mec.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.