01
04 2021
659

Competențele CSE în perioada stării de urgență

Hotărârea Parlamentului nr.49 din 31 martie privind declararea stării de urgență a fost publicată în Monitorul Oficial. Documentul a fost aprobat cu 52 de voturi ale deputaților în ședința de ieri a Legislativului, ținând cont de situația pandemică gravă și necesitatea asigurării securității statului și interesului național.
 
Art.2 din Hotărâre prevede că, pe perioada stării de urgență, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova va emite dispoziții în vederea punerii în executare a următoarelor măsuri:
 
1) instituirea unui regim special de intrare și ieșire din țară;
2) instituirea unui regim special de circulație pe teritoriul țării;

3) introducerea regimului de carantină și luarea altor măsuri sanitaro-antiepidemice obligatorii;

4) stabilirea unui regim special de lucru pentru toate entitățile;

5) interzicerea desfășurării adunărilor, manifestațiilor publice și a altor acțiuni de masă;

6) dispunerea, la necesitate, a raționalizării consumului de alimente și de alte produse de strictă necesitate;

7) coordonarea activității mijloacelor de informare în masă privind:

  1. a) informarea populației despre cauzele și proporțiile situației excepționale, despre măsurile întreprinse pentru prevenirea pericolului, lichidarea urmărilor acestei situații și protecția populației;
  2. b) familiarizarea populației cu regulile de comportare în timpul situației excepționale;
  3. c) introducerea unor reguli speciale de utilizare a mijloacelor de telecomunicații;

8) modificarea procedurii de numire în funcție și de destituire a conducătorilor agenților economici și ai instituțiilor publice;

9) interzicerea demisiei lucrătorilor, cu excepția cazurilor prevăzute de actele normative, pentru această perioadă;

10) chemarea cetățenilor pentru prestări de servicii în interes public în condițiile legii;

11) efectuarea, în modul stabilit de lege, a rechizițiilor de bunuri în scopul prevenirii și lichidării consecințelor situațiilor care au impus declararea stării de urgență;

12) efectuarea altor acțiuni necesare în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19).

 

Planul de acțiuni al CSE va fi prezentat în zilele următoare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.