21
08 2017
869

Componenţa comisiilor pentru organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a funcțiilor publice

Decizia Executivului privind constituirea Comisiei pentru organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a funcției publice de conducere la nivel superior de secretar general al Guvernului,precum și componența ei nominală a fost publicată în MO din 18 august. Prin aceiași decizie va fi constituită şi cea de a doua comisie, care avea drept obiectiv organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de secretar general adjunct al Guvernului, secretar general de stat și secretar de stat al ministerului, adjunct al conducătorului autorității administrative . Comisiile vor organiza și vor desfășura concursurile pentru aceste funcții publice în contextul reformei Guvernului și în baza prevederilor legislaţiei cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, aprobate pe 11 martie 2007. Principiile generale ale desfășurării concursurilor sunt: maximă transparență, acces egal al tuturor participanților care doresc și corespund criteriilor de profesionalism și integritate necesare funcțiilor respective. Comisiile vor include câte 7 membri, specialiști cu activitate și experiență în administrarea publică. Președinte al Comisiei pentru organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a funcției publice de conducere la nivel superior de secretar general al Guvernului a fost numit premierul Pavel Filip, iar în componența Comisiei sunt desemnați deputata Violeta Ivanov, președinte de comisie parlamentară, Mircea Buga, șef al Cabinetului prim-ministrului, Vladimir Cebotari, ministrul justiției, Alic Bîrcă, doctor în economie, conferențiar universitar ASEM, Valentina Lungu-Bodrug, președintele Asociației Gender Centru, Lilian Chișcă, șef al Direcției control venituri și proprietăți, Autoritatea Națională de Integritate. Comisia pentru organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a funcțiilor publice de secretar general adjunct al Guvernului, secretar general de stat și secretar de stat al ministerului, adjunct al conducătorului autorității administrative va fi condusă de secretarul general al Guvernului, selectat după desfășurarea primului concurs. De asemenea, în componența nominală a Comisiei au fost incluși Iurie Ciocan , director al Centrului de Implementare a Reformelor, Andrei Groza , doctor în istorie, conferențiar universitar la Academia de Administrare Publică, Alic Bârcă,doctor în economie, conferențiar universitar ASEM, Valentina Lungu-Bodrug, președintele Asociației Gender Centru, Lilian Chișcă, șef al Direcției control venituri și proprietăți, Autoritatea Națională de Integritate, Aliona Medvețcaia, șef al Direcției juridice, Cancelaria de Stat. Concursurile vor fi anunțate în timpul apropiat. Iurie Ciocan, director al Centrului de Implementare a Reformelor, dar și alți oficiali din Executiv au susţinut anterior, că procesul de reformare a guvernului se va încheia până la finele acestui an.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.