16
05 2022
110

Comunicaţiile electronice: consumatorii optează pentru serviciile de internet

În anul 2021 volumul total al veniturilor în sectorul comunicaţiilor electronice (telefonie mobilă, internet mobil, telefonie fixă, internet fix, retransmisie a programelor audiovizuale și alte activităţi în domeniul comunicaţiilor electronice) a înregistrat o creștere de peste 170 mil. lei sau cu 2,9% în raport cu anul 2020 şi a constituit 6,112 mld. lei, potrivit anuarului statistic privind dezvoltarea comunicațiilor electronice în Republica Moldova, publicat de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației.
 
Totodată, în anul 2021, volumul total al vânzărilor efectuate de furnizorii de telefonie mobilă a scăzut faţă de anul precedent cu 0,9% şi a atins cifra de circa 2,89 mld. lei. S-a redus cu 12% și volumul total al vânzărilor pe segmentul telefonie fixă, care a constituit circa 334,0 mil. lei. Vânzările furnizorului S.A. „Moldtelecom” s-au diminuat cu 12,5% şi au constituit circa 311,6 mil. lei, cota venitului întreprinderii la fel s-a diminuat cu 0,5 p.p. față de anul precedent. De la începutul anului 2021 numărul abonaţilor la serviciile de telefonie fixă a scăzut cu circa cu 2,7% şi a constituit puțin peste 1,0 mil. persoane.
 
În schimb, conform datelor raportate de furnizori, în anul 2021 volumul total al vânzărilor pe piaţa serviciilor de acces la internet fix şi mobil a crescut comparativ cu anul 2020 cu 5% și a totalizat peste 2,7 mld. lei. Astfel, volumul total al vânzărilor pe piaţa serviciilor de acces la internet fix a sporit cu 4,1% şi a însumat 1,44 mld. lei, în timp ce volumul total al veniturilor celor trei furnizori de comunicaţii mobile obținute din vânzarea serviciilor de acces la internet mobil a crescut faţă de anul precedent cu 6% şi a constituit circa 1,28 mld. lei.
 
În perioada de raportare volumul total al veniturilor din furnizarea serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale a constituit 353,9 mil. lei, fiind în creștere cu 24,9%, față de anul 2020.
 
În același timp, conform datelor statistice agregate de ANRCETI pentru anul 2021, volumul total al investiţiilor în sectorul comunicaţiilor electronice a crescut față de anul 2020 cu 19,3% și a constituit 1,12 mld. lei. Această tendință a fost determinată de sporirea cu 43,4% a investițiilor în rețelele audiovizuale, care au totalizat peste 236 mil. lei. Totodată, valoarea investițiilor în reţelele de comunicații electronice fixe a crescut cu 25,5% şi au constituit circa 491 mil. lei, iar investițiile în reţelele mobile au crescut cu 2,8% și au însumat 396 mil. lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.