04
09 2017
861

Concedierile colective vor fi consultate cu salariații

Angajatorul care intenționează să efectueze concedieri colective va fi obligat să inițieze consultări în acest sens cu reprezentanții salariaților. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune spre consultări publice un proiect de lege ce se referă la completarea Codului Muncii cu un nou articol ce va reglementa garanțiile angajaților în caz de concedieri colective. Proiectul are drept scop transpunerea Directivei 98/59/CE  din 20 iulie 1998 privind apropierea legislațiilor statelor membre. Potrivit art.1851, care urmează să completeze Codul muncii, concedierile colective sunt definite ca concedieri efectuate de angajator din motive ce nu țin de persoana salariatului și care vizează, într-o perioadă de 30 de zile : - cel puțin 10 salariați în unitățile care încadrează în mod normal mai mult de 20 și mai puțin de 100 de salariați; - cel puțin 10 % din numărul salariaților în unitățile care încadrează în mod normal cel puțin 100, dar nu mai mult de 300 de salariați; - cel puțin 30 de salariați în unitățile care încadrează în mod normal cel puțin 300 de salariați. Angajatorul va fi obligat să poarte consultări cu reprezentanții salariaților, în cadrul cărora părțile vor discuta despre posibilitățile de a evita concedierile colective sau de a reduce numărul salariaților afectați și despre atenuarea consecințelor concedierilor prin recurgerea la măsuri sociale de suport, cum ar fi redistribuirea sau recalificarea salariaților concediați. În nota proiectului se menționează că, deși legislația națională conține anumite prevederi referitoare la obligația angajatorului de a informa în scris organele sindicale despre concedierile colective, acestea nu se respectă, dat fiind faptul că o bună parte din angajatori nu sunt afiliați la patronate, iar majoritatea salariaților nu sunt membri de sindicat și nici n-au ales persoane care să-i reprezinte în procesul negocierilor colective. În acest context, autorii susțin necesitatea transpunerii Directivei UE în Codul Muncii, pentru a oferi mai multe pârgii atât angajatorilor, cât și salariaților în cazurile când este vorba de concedieri colective. Referitor la situația de mai sus, documentul prevede că, dacă la unitate nu există nici sindicate, nici reprezentanți aleși, informațiile se vor aduce la cunoștința salariaților printr-un anunţ public plasat pe un panou informativ cu acces general la sediul unităţii, iar, după caz, prin intermediul paginii web sau al mesajelor electronice. Potrivit proiectului, pentru a permite reprezentanților salariaților să formuleze propuneri constructive, angajatorul este obligat să furnizeze acestora pe parcursul consultărilor toate informațiile utile disponibile. În acest sens, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de consultări, angajatorul va informa în scris reprezentanții salariaților cu privire la motivele concedierilor, numărul și categoriile de salariați care vor fi concediați, perioada când vor avea loc concedierile preconizate, criteriile de selectare a salariaților care urmează a fi concediați, precum și metoda de calcul a oricăror indemnizații aferente concedierii. De asemenea, angajatorul va fi obligat să remită Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă o notificare scrisă privind concedierile, iar aceasta, la rândul său, va oferi asistență în vederea încadrării în câmpul muncii a salariaților ce urmează a fi concediați, cu prezentarea oportunităților de angajare și recalificare. Potrivit documentului, pentru implementarea prevederilor nu sunt necesare resurse financiare suplimentare din bugetul de stat sau din contul angajatorilor privați. Notă: Unele din cele mai recente modificări la Codul Muncii, se referă la: Informarea salariaților cu subiectele relevante în raport cu activitatea lor în cadrul unități Micșorarea perioadei șomajului tehnic Achitarea indemnizației paternale pentru funcționarul public cu statut special din bugetul de stat la locul de muncă al acestuia.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.