26
05 2017
499

Concepția dezvoltării strategice a transportului feroviar în țările CSI

Guvernul RM va adera la decizia Consiliului șefilor de executive din țările membre ale CSI privind Concepția dezvoltării strategice a transportului feroviar, aprobată la 18 octombrie 2011 la Sankt Petersburg şi realizarea căreia este prevăzută până în anul 2020. Aderarea, însă, prevede o excepție. Aceasta se referă la măsurile privind armonizarea și unificarea legislației naționale, precum și de creare a spațiului unic informațional în cadrul CSI, Republica Moldova urmând să aprobe decizii separate de participare la fiecare din acțiunile de implementare a Concepției.

Viceministrul transporturilor și infrastructurii drumurilor, Sergiu Bucătaru, a menționat în ședința Guvernului, că prevederile Concepției pot constitui o bază pentru elaborarea în viitor a acordurilor internaționale între țările membre ale CSI și a programelor interstatale.

Printre obiectivele specifice ale Concepției se înscriu cele ce vizează actualizarea schemelor de conexiuni și tranzit în transportul feroviar, dezvoltarea coridoarelor internaționale de transport, care trec prin țările CSI, inclusiv modernizarea infrastructurii feroviare și a compatibilității standardelor tehnice în acest gen de transport.

De asemenea, Concepția creează premise noi pentru cooperare în organizarea mișcării trenurilor de pasageri de mare viteză pe căile ferate ale țărilor din acest areal, precum și de perfecționare a procesului de gestionare a transportului feroviar, luând în calcul criteriile economice.
Se preconizează introducerea circuitului electronic al documentelor privind transportul de mărfuri și pasageri, ce vor reduce staționările neproductive, precum și îmbunătățirea ( inclusiv prin simplificare) a procedurilor de trecere a frontierelor de stat, în baza intensificării colaborării dintre autoritățile vamale și cele de control la frontieră.

Importante sunt și prevederile ce se referă la implementarea tehnologiilor noi, inclusiv informaționale, în transportul feroviar, ce ar crea condiții favorabile pentru interacțiunea sistemelor naționale de rezervare a locurilor în trenurile de pasageri, precum și altor comodități pentru cetățenii țărilor CSI, care aleg să călătorească cu trenul.

Formarea unei politici coerente în ce privește prețurile în transportul feroviar de mărfuri și pasageri, dezvoltarea serviciilor de logistică și a siguranței în transportul feroviar sunt și acestea obiective, pe care le urmărește fiecare țară semnatară a Concepției.

Necesitatea de aderare la Concepție a fost explicată de MTID prin tehnologia unificată de funcționare a căilor ferate din spațiul CSI în dimensiunile ecartamentului de 1520 mm, ecartamentul european fiind de 1435 mm.

Piața serviciilor de transport pe căile ferate în spațiul CSI ce cifrează la 90 la sută din volumul total al traficului internațional pe căile ferate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.