02
05 2017
1988

Conceptul Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică, propus spre consultare

În vederea optimizării autorităţilor cu funcţii de control şi supraveghere în domeniul siguranţei industriale, construcțiilor și urbanismului, geodeziei și cartografiei, siguranței antiincendiare și protecției civile, Ministerul Economiei propune crearea Agentiei pentru Supraveghere Tehnică. Agenţia pentru Supraveghere Tehnică va fi creată prin fuziunea Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase din subordinea Ministerului Economiei, Inspecției de Stat în Construcții cu inspectoratele teritoriale din subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, și Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică și Regim din subordinea Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru. Conform proiectului, Agenţia pentru Supraveghere Tehnică, în calitate de succesor de drepturi și obligații ale Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase, Inspecției de Stat în Construcții și Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică și Regim va prelua funcţiile şi personalul acestora. Patrimoniul şi bugetul pentru anul 2017 ale Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase, Inspecției de Stat în Construcții și Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică și Regim se vor transmite Agentiei pentru Supraveghere Tehnică. Personalul angajat la instituţiile nominalizate va fi disponibilizat și transferat Agentiei pentru Supraveghere Tehnică. După publicarea hotărârii, conducătorii vor preaviza personalul instituţiilor cu privire la reorganizarea instituţiilor şi, după caz, transferul acestora în cadrul Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică, în conformitate cu legislația muncii. Ministerul Economiei va propune Guvernului spre aprobare Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică, precum şi modificările la celelalte acte normative care reglementează activitatea noii structuri. Cheltuielile pentru realizarea hotărîrii în cauză vor fi efectuate din contul și în limita alocațiilor bugetare aprobate în bugetul de stat pentru anul 2017. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru va opera modificările necesare în documentele cadastrale, la cererea titularului de drept, în conformitate cu prevederile hotărârii, care vor intra în vigoare la data publicării. Menţionăm că obiectivul proiectului constă în crearea unui singur organ de control în domeniul siguranţei industriale, construcțiilor și urbanismului, geodeziei și cartografiei, siguranței antiincendiare și protecției civile – Agenţia pentru Supraveghere Tehnică.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului va absorbi 3 instituţii

Actuala stare de lucruri în domeniul protecției mediului, resurselor forestiere, piscicole, acvatice, solului, utilizării subsolului și resurselor naturale, siguranței radiologice și nucleare, siguranței ocupaționale etc. accentuează necesitatea reformei instituționale, în vederea delimitării clare a competențelor de control și excluderea dublărilor și suprapunerilor existente între funcțiile de control ale entităților de la care urmează a fi preluate funcțiile și asigurată exercitarea acestora din partea unui organ. Anume în acest scop este creat Inspectoratul pentru Protecția Mediului, care va asigura controlul de stat asupra stării mediului și componenților lui. Astfel, vor fi reduse cheltuielile și va fi asigurat un management eficient în domeniu. Inspectoratul pentru Protecția Mediului va prelua funcțiile de control în ceea ce privește protecția mediului înconjurător și folosirea resurselor naturale de la Inspectoratul Ecologic de Stat, Serviciului Piscicol și Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale. Proiectul prevede că Inspectoratul pentru Protecția Mediului va puatea suspenda parțial activitatea unității economice, dacă în urma controlului sunt identificate neconformități care duc iminent la poluarea mediului și folosirea neautorizată sau nerațională a resurselor naturale și aceste neconformități pot fi remediate în termeni proximi.

ANRE absoarbe Inspectoratul Energetic de Stat

În vederea reducerii numărului organelor de control a activității de întreprinzător, Inspectoratul Energetic de Stat va fi absorbit de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Proiectul prevede trasmiterea către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a controlului și supravegherii energetice de stat, care, conform legislației în vigoare, este efectuat de Inspectoratul Energetic de Stat. ANRE va exercita supravegherea asupra respectării regulamentelor, actelor normativ-tehnice și regulilor de securitate la construirea, echiparea șifuncționarea obiectivelor energetice și exploatarea utilajelor, precum și a instalațiilor energetice ale consumatorilor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.