14
02 2014
994

Conceptul de economie verde prinde rădăcini în Moldova. Micii antreprenori vor fi chestionaţi privind practicile ecologice în afaceri

Ministerul Economiei, în parteneriat cu Organizaţia pentru cooperare şi dezvoltare economică (OECD) va implementa, pe parcursul anului curent, un proiect-pilot de evaluare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii prin prisma principiilor economiei verzi. Prezentarea proiectului a avut loc, la 13 februarie curent, în cadrul unui atelier de lansare, organizat de Ministerul Economiei şi a întrunit reprezentanţi de la Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii, OECD, Camera de Comerţ şi Industrie Americană, Biroul Naţional de Statistică, Institutul de Cercetări Economice, Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), Asociaţia Micului Business, Mişcarea Ecologistă, Asociaţia Tinerilor Manageri ş.a. Evenimentul a fost moderat de viceministrul Economiei, Dumitru Godoroja. În cadrul evenimentului a fost prezentat conceptul Proiectului „Ecologizarea IMM-urilor (SMEs Greening), totodată fiind abordate instrumentele de promovare a respectării legislaţiei de mediu utilizate în prezent şi practicile ecologice ale IMM-urilor. În cuvântul său de deschidere, viceministrul Economiei, Dumitru Godoroja a accentuat importanţa aplicării conceptelor și a bunelor practici din domeniul economiei verzi pentru dezvoltarea durabilă a acestui sector. În opinia sa, acestea trebuie să fie incluse în programele și strategiile de dezvoltare a ÎMM-urilor și promovate prin oferirea resurselor pentru stimularea activităţilor de redresare a mediului precum și funcționarea eco-eficientă a IMM-urilor. Proiectul-pilot „Ecologizarea IMM-urilor (SMEs Greening) din cadrul Programului „Ecologizarea economiei în vecinătatea Estică” din cadrul Parteneriatului Estic (Greening economies in the Eastern Neighbourhood Countries, EaP Green Programme) presupune desfăşurarea unei evaluări a sectorului IMM-urilor prin intermediul chestionării antreprenorilor. În acest scop, OECD va contracta o instituţie specializată, care va realiza interviuri pe un eșantion reprezentativ de întreprinderi în întreaga ţară. Rezultatele vor fi incluse în raportul de evaluare pentru Republica Moldova, în baza căruia, echipa OECD va prezenta un set de recomandări pentru politicile de dezvoltare a sectorului IMM-urilor sub aspectul promovării principilor economiei verzi. Obiectivele chestionării urmăresc să scoată în evidenţă principalele oportunități și obstacole în ceea ce priveşte îmbunătățirea performanțelor de mediu ale IMM-urilor din țările Parteneriatului Estic, inclusiv implementarea tehnologiilor de înaltă eficienţă energetică, precum și să identifice practicile de afaceri corespunzătoare acestor modele. De asemenea, se urmăreşte promovarea dialogului între sectorul public și privat la nivel regional privind beneficiile unor procese de producție durabile, inclusiv recunoașterea importanței tot mai mare a piețelor ecologice.

via www.mec.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.