25
08 2017
702

Concursul Naţional „IMM – Model de Responsabilitate Socială”

IMM-urile din Republica Moldova încă se mai pot înscrie la Concursul Naţional „IMM – Model de Responsabilitate Socială”, ediţia a VIII-a. Concursul a fost inițiat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) pentru antreprenorii care pe parcursul anului 2016 s-au implicat în mod voluntar în activităţi de responsabilitate socială corporativă. Participanții pot aplica pentru următoarele nominalizări: Grija faţă de angajaţi • Grija față de piață • Protecţia mediului înconjurător • Integrarea socială și sprijinul acordat comunităţii. Premiul mare va fi oferit pentru realizarea acţiunilor importante în mai multe domenii de responsabilitate social-corporativă. Participanţii la concurs trebuie să întrunească următoarele condiții: • să se încadreze în categoria IMM; • să desfășoare activitate economică mai mult de 1 an; • să fie rezident al Republicii Moldova; • să fi realizat cel puţin una dintre activităţile de responsabilitate socială corporativă; • să depună formularul completat. Concursul va fi evaluat de o comisie de experţi, în baza formularelor de aplicare, care urmează să fie îndeplinite de către participanți. Setul de documente urmează să fie depuse de către solicitanţi prin intermediul serviciilor poștale sau personal la sediul Organizaţiei pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) (str. Serghei Lazo 48, oficiu 311, Chișinău, R. Moldova), în plic sigilat, până pe data de 20 septembrie 2017, cu menţiunea „Concurs RSC”. Documentele necesare pentru aplicare la concurs: Ghidul aplicantului Formular de aplicare ROM Formular de aplicare RUS Declaraţie privind lipsa datoriilor Premierea finală a câștigătorilor va avea loc în cadrul Conferinţei Internaţionale a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în data de 6 octombrie 2017. Premiile vor fi acordate de partenerii oficiali ai concursului. Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail office@odimm.md sau la numărul de telefon (022) 29-57-41 . Reiterăm, că Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) este partenerul publicaţiei Monitorul fiscal FISC-md.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.