27
02 2017
820

Condiţii mai avantajose pentru investitorii şi specialiştii IT

Persoanele cu funcţii de conducere, investitorii, specialiştii de înaltă calificare din domeniul tehnologiei informaţiei îşi vor putea desfăşura activitatea pe teritoriul Republicii Moldova, fără a fi documentaţi cu permis de şedere temporară. Un proiect de lege în acest sens a fost votat în prima lectură în cadrul primei şedinţe a Parlamentului. Astfel, urmează a fi completată Legea nr.200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor cu un nou capitol ce se referă la aflarea temporară a unor categorii de străini pe teritoriul Republicii Moldova. Proiectul prevede că persoanele cu funcţii de conducere din domeniul IT îşi vor putea desfăşura activităţile pentru care sunt împuterniciţi în baza copiilor paşaportului naţional, cazier juridic din ţara de origine, a documentului ce confirmă împuternicirile sale pentru o perioadă de 6 luni pe parcursul oricărei perioade de 12 luni. În acelaşi timp, investitorii îşi vor putea desfăşura activitatea pentru o perioadă de până la 3 luni cumulativ pe parcursul unei perioade de 1 an, în baza copiilor paşaporutlui naţional, documentelor care confirmă efectuarea investiţiilor Specialiştii de înaltă calificare, la fel ca persoanele cu funcţii de conducere, îşi vor putea desfăşura activitatea pentru o perioadă de până la 6 luni calculate cumulativ pe parcursul unei perioade de 12 luni, în baza copiilor paşaportului naţional, cazier judiciar din ţara de origine, contractului de prestări servicii, actelor de studii sau calificare a experienţei profesionale de cel puţin 6 ani în domeniul de activitate. Totodată, asupra membrilor familiilor persoanelor menţionate se vor aplica aceleaşi reguli referitoare la dreptul de aflare. Nu e o noutate pentru nimeni că permisele de şedere, permisele de muncă şi tot ce înseamnă migraţia de muncă este un process destul de dificil în Republica Moldova. În comun cu partenerii de dezvoltare s-a elaborat aceste proiect de lege ca un prim pas pentru a simplifica aceste proceduri, pentru domeniul IT, ca pentru acest domeniu să existe o procedură simplificată de obţinere a permisului de şedere, a menţionat Preşedintele Parlamentului, Andrian Candu – autorul proiectului. În sensul implementării prevederilor prezentului proiect, va fi instituită o Comisie de evaluare a dreptului de şedere a străinilor calificaţi în domeniul tehnologiei informaţiei, care va fi formată din 7 persoane, care vor fi reprezenanţi ai Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova şi Asociaţiei companiilor private din domeniul tehnologiilor informaţionale. Proiectul a fost elaborat în vederea soluţionării problemelor referitoare la insuficienţa forţei de muncă calificate în domeniul IT, precum şi a nivelului redus de investiţii în industria tehnologiei informaţiei, sector caracterizat printr-un înalt ritm de dezvoltare. Potrivit datelor, în Republica Moldova, sectorului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor îi revine o cotă de circa 7,1% din PIB, însă industria tehnologiei informaţiei are o cotă de 1% din PIB. În acest sens, obiectivul proiectului este de a valorifica potenţialul Republicii Moldova în domeniul IT, prin atragerea investiţiilor în acest domeniu, a forţei de muncă înalt calificate, dar, în primul rând, a tehnologiilor avansate. Legea va intra în vigoare în termen de 2 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.