02
12 2016
967

Condiții mai bune pentru cetățenii străini care activează în Moldova în cadrul proiectelor de dezvoltare

Cetățenii străini care sunt implicați în proiecte de dezvoltare sau de asistență tehnică în baza vreunui tratat internațional, în limitele și condițiile stabilite de tratatul respectiv, vor fi scutiți de plata taxei de stat. Aceasta este o nouă prevedere a Legii taxei de stat, susţinută în cadrul ședinței Guvernului. Implementarea prevederii este necesară în contextul asigurării garanțiilor pe care Republica Moldova și le-a asumat să le asigure specialiștilor delegați pentru implementarea proiectelor de dezvoltare, în partea ce ține de scutirea de taxele de stat pentru actele sau serviciile oferite de autoritățile și instituțiile publice din RM, cu excepția instanțelor de judecată. Totodată, proiectul va asigura și implementarea unor prevederi similare din alte tratate internaționale la care țara noastră este parte. Proiectul de lege a fost elaborat în urma solicitării, printr-o scrisoare a Cancelariei de Stat, care a indicat asupra necesității completării art. 4 al Legii taxei de stat din 3 decembrie 1992 pentru implementarea Acordului dintre Guvenul Republicii Federale Germania și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru dezvoltare. Nu este decât conformarea legislației noastre la prevederile Acordurilor și Tratatelor la care face parte, a menționat Ministrul Justiție, Vladimir Cebotari. Prevederea va intra în vigoare peste o lună de la data publicării.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.