13
12 2018
1557

Condițiile de salarizare în instituțiile de învățământ la autogestiune financiară

În cadrul ședinței din 12 decembrie curent, Executivul a aprobat condițiile de salarizare ale personalului din instituţiile de învăţământ care funcționează în regim de autogestiune financiar-economică. Acestea vor fi aplicate începând cu luna decembrie curent. Mecanismul a fost stabilit în conformitate cu sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, reieșind din faptul finanțării acestora din bugetul de stat prin Planul (Comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate. Aplicarea aceluiași mecanism de salarizare este necesară pentru a evita crearea discrepanțelor de salarizare în sistemul public de instituții. Salariul lunar al personalului din instituțiile care funcționează în regim de autogestiune financiar-economică va fi constituit din partea fixă (include salariul de bază stabilit conform grilei de salarizare, sporul lunar pentru deținerea titlului științific și științifico-didactic, sporul lunar pentru deținerea titlului onorific) și partea variabilă (cuprinde sporul de performanță, dar și sporurile cu caracter specific). De asemenea, personalul din instituțiile de învățământ poate beneficia de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile, sporuri pentru munca suplimentară, pentru munca de noapte și pentru munca prestată în zilele de sărbătoare nelucrătoare și în zilele de repaus, precum și de premii unice. Mijloacele necesare pentru sporurile specifice vor fi asigurate și planificate de către instituții anual, în funcție de resursele financiare disponibile. Mecanismul de stabilire a sporului de performanță, pentru acordarea căruia se planifică mijloace în limita a 10% din suma anuală a salariilor de bază la nivel de instituție, precum și a altor tipuri de sporuri, se va aproba printr-un act administrativ intern al instituției. Hotărârea Guvernului prevede că, în cazul în care salariații vor primi un salariu mai mic de 2000 de lei în urma aplicării noilor prevederi, aceștia vor beneficia de plăți compensatorii.

via | gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.