12
06 2014
1523

Conferinţa naţională destinată auditorilor interni din sectorul public cu genericul “Răspunderea conducerii pentru buna guvernare”

Astăzi, 12 iunie, Ministerul Finanţelor în parteneriat cu Academia Naţională de Economie şi Finanţe a Olandei a organizat cea de a doua Conferinţă naţională consacrată auditorilor interni din sectorul public, la care au participat membrii Curţii de Conturi, reprezentanţi ai CNAS, CNAM, Serviciului Vamal, CNA, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor şi experţi internaţionali. În ultimii ani, datorită faptului că implementarea conceptului de control financiar public intern reprezintă o prioritate a Guvernului, care la rîndul său, prin intermediul Ministerului Finanţelor şi-a manifestat ferm deschiderea spre această reformă, s-a pus un mare accent pe instituirea funcţiei de audit intern. În acest sens, obiectivul organizării Conferinţei, derivă din necesitatea asigurării continuităţii acţiunilor iniţiate în anii anteriori, bazate pe evaluarea riscurilor, pe reguli şi procedure clare şi complete pentru desfăşurarea eficientă a activităţilor. În cadrul evenimentului au fost abordate aspecte ce ţin de evoluţia sistemului de control intern în sectorul public, interacţiunea Strategiei naţionale anticorupţie pentru anii 2011-2015 cu reforma în domeniul controlului financiar public intern şi alinierea controlului financiar public intern la cerinţele Uniunii Europene, subiect dezvoltat de către expertul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Ara KURAZYAN. Totodată, au fost prezentate şi rezultatele Raportului consolidat privind controlul financiar public intern în anul 2013. Prezent la eveniment, viceministrul Finanţelor Ştefan CREANGĂ a menţionat:
Implementarea sistemului de control financiar public intern are la bază sporirea răspunderii manageriale şi responsabilităţii privind asigurarea unei bune gestiuni a fondurilor bugetare, ceea ce presupune adoptarea principiilor modern de management financiar şi control.

via mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.