24
11 2017
816

Confirmarea integrității înregistrarilor în registrele acţionarilor

Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Planului de acţiuni aferent executării art.46 alin.(8) din Legea nr.234 din 3 octombrie 2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare este expus pentru dezbateri publice de către Ministerul finanţelor. Amintim că acest capitol este unul restant pentru Republica Moldova în ceea ce ţine armonizarea legislaţiei naţionale cu cea europeană şi partenerii externi solicită de ceva timp aprobarea acestor modificări. Legea cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare stabilește Comisia Națională a Pieței Financiare responsabilă de aprobare și desfășurare a procedurii de verificare a registrelor deținătorilor de valori mobiliare sub aspectul contrapunerii datelor deținute de custozi și emitenții de valori mobiliare, inclusiv și prin desfășurarea unei campanii de informare publică în scopul confirmării integrității și legalității înregistrărilor din registrele societăților. Deşi rolurile actorilor în această procedură sunt stabilite de lege, este necesară delimitarea clară a responsabilităților acestora și identificarea implicațiilor financiare a statului în acest proces. Anume pentru atingerea acestui scop este necesară aprobarea de către Guvern a unui plan de acțiuni aferent realizării prevederilor din legea menționată. Proiectul de hotărâre stabilește sarcini pentru Ministerul Finanțelor și Comisia Națională a Pieței Financiare privind realizarea prevederilor art. 46, alin. (8) şi prevede că cheltuielile aferente organizării și desfășurării campaniei de informare publică vor fi finanțate din bugetul de stat și din alte surse. În acest sens, Ministerul Finanțelor va transfera Comisiei Naționale a Pieței Financiare mijloacele aferente contribuției bugetului de stat, circa 4,0 mil. lei, incluse în acest scop în Legea bugetului de stat pe anul 2017, sumă maximală estimată ca fiind necesară pentru realizarea procesului de informare publică, urmând a fi parțial rambursată în bugetul de stat în funcție de cheltuielile executate de facto pentru realizarea campaniei. De asemenea, CNPF, în comun cu emitenții de valori mobiliare, vor identifica resurse pentru realizarea activităților din domeniul propriu de responsabilitate, fiind în drept să utilizeze temporar alocațiile din bugetul de stat pentru inițierea procedurilor preconizate. Amintim că CNPF, prin derogare de la prevederile art.6 din Legea privind Comisia Națională a Pieței Financiare, va aproba bugetul necesar pentru verificarea registrelor deținătorilor de valori mobiliare, stabilind și cheltuielile de verificare per acționar.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.