21
05 2020
506

Confirmarea originii mărfii în perioada stării de urgență

În perioada stării de urgență declarate în sănătate publică (16 mai-30 iunie 2020) se vor aplica unele derogări de la prevederile art. 23 alin. (1) din Legea cu privire la tariful vamal. Astfel, în vederea confirmării originii mărfii, certificatele de origine preferențială a mărfurilor prezentate în copii (pe hârtie sau în format electronic) sau autentificate cu semnătură digitală (prezentate în copii sau în original) vor avea aceeași forță juridică ca și originalele acestora. Prevederea este inclusă în proiectul de lege cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență de sănătate publică propus de Cancelaria de Stat pentru consultări publice. Totodată, importatorul, în termen de până la data de 31 iulie 2020 inclusiv, urmează să prezinte Serviciului Vamal certificatele în original. Amintim că, potrivit art. 23 alin.1 din Legea cu privire la tariful vamal, pentru confirmarea originii mărfii, autoritatea vamală este în drept să-i solicite declarantului certificatul de origine sau declaraţia pe factură/declaraţia de origine a mărfii.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.