06
11 2017
1325

Construcţia obiectelor comerciale în zona drumului public. Cerinţe noi

Autorizaţia de amplasare a obiectivului în zona drumului public şi/sau în zonele de protecţie ale acestuia nu va mai fi obţinută de persoana care planifică să amplaseze construcţii în zona drumului. Conform modificărilor operate la art. 9 alin. (1) din Legea drumurilor, amplasarea obiectivelor în zona drumului public şi/sau în zonele de protecţie ale acestuia se va efectua numai în baza autorizaţiei de amplasare a obiectivului, eliberată de către administratorul drumului la solicitarea autorității administrației publice locale în cadrul procedurii de eliberare a certificatului de urbanism pentru proiectare și a autorizației de construire, conform Legii nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie. În Monitorul Oficial nr. 371-382 din 27 octombrie 2017 a fost publicată Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.185 din 21 septembrie 2017, prin care s-au aprobat modificări şi completări la Legea drumurilor nr. 509/1995. Autorizația de amplasare se va emite în baza cererii emitentului autorizației de construire, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. Cererea depusă va trebui să conțină date privind numele, prenumele sau denumirea, adresa persoanei fizice sau juridice, datele de contact ale solicitantului autorizației de construire, precum și numărul și data prescripțiilor tehnice, emise de administratorul drumului, și ale certificatului de urbanism pentru proiectare. La cererea depusă se vor anexa următoarele documente: a) documentația de proiect, elaborată şi verificată în modul stabilit; b) avizul Inspectoratului Național de Patrulare (obținut de emitentul autorizației de construire). Prescripțiile tehnice se vor elibera în baza cererii emitentului certificatului de urbanism pentru proiectare, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. Cererea depusă trebuie să conțină date privind numele, prenumele sau denumirea, adresa persoanei fizice sau juridice, datele de contact ale solicitantului certificatului de urbanism pentru proiectare, precum și obiectivul, locul amplasării acestuia și numărul cadastral al terenului pe care va fi amplasat obiectivul. La cerere se va anexa planul de amplasare a obiectivului, cu indicarea poziției kilometrice a obiectivului în raport cu drumul public. În cazul lipsei autorizației de amplasare a obiectivului în zona drumului public și/sau în zonele de protecție ale acestuia, administratorul drumului va notifica proprietarului obiectivului necesitatea demolării, termenul fiind 60 de zile de la data notificării. În urma notificării, proprietarul va fi obligat să inițieze lucrările de demolare din cont propriu, fiind restabilită continuitatea elementelor geometrice ale drumului. Demolarea obiectivelor din zona drumului public şi/sau din zonele de protecție ale acestuia se va efectua în temeiul autorizației de desființare, care se acordă în baza Legii nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, pentru care emitentul acesteia va solicita de la administratorul drumului public acordul de desființare. Acest act se va emite după aceleași reguli de procedură ca și autorizația de amplasare a obiectivului în zona drumului public. Obiectivul de deservire amplasat în zona drumului public şi/sau în zonele de protecţie ale acestuia va trebui să fie dotat cu WC public, gratis. Totodată, din Lege a fost exclusă prevederea care stabilea că în cazul modificării genului de activitate sau a destinaţiei obiectivului, al reconstrucţiei totale sau parţiale a acestuia, precum şi al schimbării proprietarului, administratorul drumului urma să elibereze o nouă autorizaţie de amplasare a obiectivului în condiţii noi în baza cererii proprietarului acestuia. Totodată, Legea drumului a fost completată cu prevederi care stabilesc expres că se interzice amplasarea obiectivelor: a) la intersecția drumurilor publice, dacă nu se respectă asigurarea vizibilității; b) în zona drumurilor publice, în cazul în care drumul este proiectat în curbă şi nu se asigură securitatea participanților la traficul rutier; c) în zona nodurilor rutiere, pe benzile de separare, în intersecțiile cu circulație în sens giratoriu.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.