18
04 2017
908

Construcţia unor linii electrice a fost declarată utilitate publică

Guvernul urmează să procure 1,6750 hectare de teren proprietate privată, care aparţin la 745 proprietari privaţi. Suma necesară pentru procurarea terenurilor menţionate constituie 262 mii lei. Terenurile sunt necesare pentru lucrările de construcţie şi reconstrucţie a liniilor electrice cu tensiunea de 110 kV Drochia – Şuri, Şuri – Donduşeni, Chişinău – Hînceşti, Hînceşti – Cneazevca, Şoldăneşti – Ignăţei. Dat fiind faptul că lucrările vor fi desfăşurate pe terenuri proprietate privată urmează a fi expropriate aceste terenuri, în conformitate cu Legea exproprierii pentru utilitate publică. Obiecte ale exproprierii, identificate conform studiilor de fezabilitate şi proiectelor de execuţie, sunt bunurile imobile proprietate privată situate în extravilanul satului Hârtop din r-nul Cimişlia şi localităţilor Ţarigrad, Pervomaiscoe, Şurişi, Fântâniţa, or. Drochia din r-nul Drochia; Târnova, Ţaul, Corbu, or.Donduşeni din r-nul Donduşeni; Ignăţei şi Pecişte din r-nul Rezina; Olişcani, Fuzăuca, or. Şoldăneşti din r-nul Şoldăneşti; Caracui, Buţeni, Bozieni, or.Hînceşti din r-nulHînceşti; Costeşti, Hansca, Mileştii Mici, Moleşti şi Zîmbreni din r-nul Ialoveni; Băcioi din mun. Chişinău; Albina localităţile Tomaiul Nou, Sărăţica Nouă şi Cneazevca din r-nul Leova. Lucrările de construcţie şi reconstrucţie a liniilor electrice menţionate sunt susţinute de grantul oferit de Banca Europeană pentru Reconstrucţie de Dezvoltare, care investeşte mijloace financiare pentru realizarea proiectului Reabilitarea reţelelor electrice de transport ale Moldelectrica. Potrivit condiţiilor grantului, termenul de executare a lucrărilor şi acţiunea obligaţiilor de credit sunt prevăzute pentru un termen de 2 ani, iar suma totală a finanţării este de 5,38 mil. euro.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.