23
10 2020
720

Consultăm Ghidul metodologic de întocmire a situațiilor financiare

La elaborarea politicilor contabile proprii entitatea poate să includă atât procedeele expuse în proiectul Ghidului metodologic de întocmire a situațiilor financiare,  cât și altele care sunt prevăzute în reglementările contabile şi care rezultă din particularităţile activităţii şi necesităţile informaţionale ale utilizatorilor de informaţii financiare. Totodată, în politicile contabile poate fi prezentată caracteristica (conţinutul) elementelor contabile.
 
Dacă sistemul de reglementare normativă a contabilităţii nu stabileşte metodele de ţinere a contabilităţii referitor la un aspect (problemă) concret(ă), entitatea este în drept să elaboreze metoda respectivă în baza prevederilor Legii nr. 287/2017, SNC şi altor acte normative în care sunt reglementate aspecte similare.
 
Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiectul Ghidului indicat supra, obiectivul acestuia fiind prezentarea modului de întocmire a situaţiilor financiare în baza unui studiu de caz convenţional.
 
Propunerile, completările și comentariile la proiect pot fi expediate până la 13 noiembrie 2020 la adresa marina.rosca@mf.gov.md.
 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.