27
01 2021
588

„Contabilitate unică bugetară”

Dezvoltarea în continuare a regulilor și normelor de evidență contabilă în sistemul bugetar, precum și perfecționarea și integrarea sistemelor informaționale de evidență contabilă în scopul îmbunătățirii raportării financiare sunt scopurile elaborării proiectului hotărârii de Guvern pentru aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional „Contabilitate unică bugetară” și a Regulamentului privind modul de utilizare a Sistemului informațional „Contabilitate unică bugetară”.
 
Procesul este inițiat de Ministerul Finanțelor, în contextul realizării Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.573/2013.

 

Propunerile și sugestiile  sunt acceptate până sâmbătă, 30 ianuarie 2021, ora 16:00 (persoana responsabilă – Ina Darii, Şef secție, Secția metodologie, număr telefon 022 26 25 96, email ina.darii@mf.gov.md).


via | mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.