24
01 2020
2038

Contabilitatea și impozitarea creanțelor cu termenul de prescripție expirat

În activitatea oricărei entități din anumite motive fie întemeiate, fie mai puțin întemeiate pot apărea creanțe ale entităților, creanțe aferente bugetului, avansurilor acordate, ale personalului etc. al căror termen de prescripție a expirat. Respectiv, conform actelor normative în vigoare, creanțele compromise urmează a fi casate. Casarea acestora atrage după sine o serie de ajustări în scopuri fiscale. În articolul ce va fi publicat în ediția din februarie a revistei „monitorul fiscal.FISC.md”, auditorul Marina Brihuneț, a analizat atât sub aspect contabil, cât și fiscal modul de casare a acestora, documentele confirmative care stau la baza derecunoașterii lor în contabilitate, momentul în care creanțele urmează a fi calificate ca compromise, modul de reflectare în Declarația VEN 12 și în Declarația privind TVA. În articol se stipulează că la baza calificării creanțelor compromise stau, în mare parte, prevederile Codului civil (CC) care prin prisma art. 391 alin. (1) și (2) stabilește că termenul general în interiorul căruia persoana poate să-și apere, pe calea intentării unei acțiuni în instanța de judecată, dreptul încălcat este de 3 ani. Mai multe detalii, analiză și recomandări ce țin de contabilitatea și impozitarea creanțelor cu termenul de prescripție expirat, găsiți în nr. 2 (57) a revistei „monitorul fiscal.FISC.md”.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.