05
04 2017
3951

Contabilul nu mai poate rămâne Cenuşăreasa procesului de administrare

Congresul III Naţional al Contabililor din RM, consacrat aniversării a şapte ani de la instituirea sărbătorii profesionale – Zilei Contabilului, şi-a desfăşurat lucrările pe data de 4 aprilie la Palatul Republicii.

Organizator al evenimentului este AO “EcoFin-Consult”, Reprezentant Naţional al RM în cadrul Organizaţiei Europene pentru calitate (EOQ) şi membru cu drepturi depline al acesteia.

Congresul cu genericul “Consolidarea profesiei contabile în procesul integrării europene” a întrunit 723 participanţi, reprezentanţi ai businessu-lui, mediului academic, auditori, SFS, Ministerului Finanţelor, care au făcut schimb de opinii şi informaţii.

Maria Vîrjnevschi, preşedintele Asociaţiei Auditorilor şi Consultanţilor în Management (Ecofin Consult), a salutat participanţii la eveniment, constatând, că în prezent contabilii au o altă responsabilitate şi o altă libertate de exprimare.

Realizarea hotărârilor Congreselor Contabililor I şi II au provocat sporirea activităţii profesiei în eliminarea dificienţelor în activitatea de întreprinzător. Vom continua această cale, iar contabililor le doresc apreciere, apreciere şi din nou apreciere, pentru că o merită din plin, a menţionat Maria Vîrjnevschi.

Vice-ministrul finanţelor, Veronica Vragaleva, a menţionat, că în ţara noastră contabilul este un specialist multifuncțional, comasând cu misiunea contabilă obligaţiunile ce ţin şi de achiziţii, şi resurse umane, şi taxe.

Acestea pe lângă faptul că trebuie să cunoscă subtilităţile legislaţiei în vigoare, care, apropos, în proporţie de 70% corespunde celor mai bune practici mondiale, şi în Moldova aceste prevederi sunt implementate cu success anume datorită vouă – practicienilor, a încheiat Veronica Vragaleva.

Viorel Dandara, preşedintele Consiliului Directorilor al Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Moldova, în discursul său a vorbit despre provocările care intervin în rezultatul armonizării legislaţiei naţionale cu cea europeană, aţât pentru ţară, cât şi pentru cetăţeni, dar în primul rând, pentru contabili. De asemenea el şi-a exprimat convingerea, că aplicarea standardelor europene va contribui la redresarea econimiei naţionale.

Tema prezentată de către directorul general al Firmei de audit “Ecofin-Audit-Service”, Ion Prisăcaru, a fost întitulată Profesia contabilă în interesul tuturor părţilor interesate: instituţiile guvernamentale, business, contabili. Accentul, totuşi, a fost pus pe nivelul de pregătire al contabililor şi necesitatea de dezvoltare a organizaţiilor de autoreglementare a activităţii atât în domeniul contabil, cât şi cel de audit.

Organizarea unei profesii responsabile, care este în stare să asigure furnizarea serviciilor contabile calitative, cu protejarea interesului public combinat cu cel economic – acestea sunt doar câteva aspecte ale discursului audiat de asistenţă cu multă atenţie.

Aceleaşi aspecte – dobândirea, dezvoltarea şi sporirea permanentă a nivelului profesional,asocierea contabililor şi auditorilor în organizaţii profesionale, care ar avea capacitatea şi obligaţiunea de a elabora informaţia financiară şi sporirea încrederii societăţii în creşterea economică, au fost reflectate în discursul Svetlanei Platon, Consultant CFRR (Banca Modială).

Andrei Crăciun, şeful Serviciului Informaţional al Rapoartelor Financiare pe lângă Biroul Naţional de Statistică al RM a apreciat activitatea contabililor, menţionând, ca managementul întreprinderii comunică cu exteriorul prin intermediul rapoartelor prezentate, tot prin intermediul lor îşi promovează imaginea.

Un raport veridic şi transparent permite managerului să conştientizeze o problemă la momentul oportun şi să o soluţioneze, dacă are informaţia relevantă, a spus Andrei Crăciun. De asemenea el a adus la cunoştinţa asistenţei, că BNS a lansat prezentarea on line a statisticii situaţiilor financiare.

La Congres au fost prezentate şi sesiuni practice, cum ar fi:

  • Rolul şi însemnătatea auditului în asigurarea perspectivelor de dezvoltare economică (prezentare Raisa Spânu, AFAM)
  • Contabilitate managerială (prezentare Marcela Dima, “Audit Sedan”)
  • Implementarea noilor standard de contabilitate şi a directivelor europene în domeniu — proces în armonizarea contabilî international: rezultate, probleme, soluţii )prezentare Lidia Foalea, Ministerul Finanţelor)
  • Particularităţi de auditare a situaţiilor financiare reeşind din noile prevederi ale Standardelor Internaţionale de Audit (SIA) şi noile standarde de contabilitate (SNC şi IFRS) (prezentare Andrei Radu, “Ecofin-Audit-Service” SRL)
  • Aspecte fiscale specifice aplicării noilor standarde de contabilitate ( prezentare Olga Golban, SFS)
  • Analiza şi evaluarea riscurilor activităţii antreprenoriale în mediul economic din Republica Moldova (prezentare Neli Muntean, ASEM)
  • Rolul educaţiei contabile în asigurarea binelui public (prezentare Lilia Grigoroi, ASEM)

Unele din aceste sesiuni vor fi publicate pe paginile Monitorul.fisc.md.

Congresul III Naţional al Contabililor din RM a adoptat o Hotărâre, care de asemenea va fi publicată pe paginile noastre.

După închiderea Congresului am adresat organizatorului, Ion Prisăcaru, o singură întrebare: ce va urma mâine?

Vom începe realizarea Hotărârii Congresului III, şi o vom realiza la fel ca şi cele ale primelor Congrese ale contabililor. Datorită eforturilor depuse, astăzi profesia este mai unită, avem scopuri şi obiective comune, dar şi problemele sunt comune. Depăşirea lor, crearea condiţiilor necesare pentru ca contabilul să nu mai rămână în continuare Cenuşăreasa procesului de administrare a entităţii, iar profesia să devină una cu adevărat apreciată – acestea sunt doar unele aspecte, asupra cărora vom munci, — a răspuns Ion Prisăcaru.

7 imagini

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.