28
06 2017
1623

Containere social-sanitare – o nouă cerinţă pentru muncitorii din construcţii

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor propune spre consultare un cod practic pentru dotarea șantierelor de construcții cu containere social-sanitare. Documentul este elaborat pentru responsabililii din construcţii și explică cerinţele minime în ceea ce priveşte dotările containerelor destinate muncitorilor: vestiare, toalete, dușuri, spațiu pentru uscarea hainelor și încălțămintei, camere de igienă personală, camerele de odihnă, încăperi pentru luarea meselor. Autorii specifică că necesitatatea elaborării unui asemenea document este bazată neasigurarea condițiilor enumerate mai sus, care sunt deosebit de importante, deoarece ele pot avea un impact pozitiv asupra sănătăţii şi bunăstării angajaţilor. Potrivit cerințelor, containerele trebuie să fie amplasate la cel puțin 50 de metri în direcția opusă vântului față de direcția predominantă în raport cu obiectivele, care generează praf, fum și gaze nocive (buncăre, stații de beton, stații de sortare etc.), nu mai puțin de 24 m față de obiectele în construcții, iar față de axa căilor ferate interne nu mai puțin de 7 m. La planificarea dotărilor social-sanitare, persoanele responsabile de construcții trebuie să se ţină cont de:
 • natura lucrării şi riscurile prezentate de aceasta pentru sănătate,
 • distanţa pe care lucrătorii trebuie să o parcurgă până la acestea;
 • durata lucrării şi numărul de locaţii;
 • de persoane care le vor folosi;
 • curăţarea şi întreţinerea lor;
 • dacă va fi necesară relocarea lor pe parcursul fazei de construcţie.
Documentul specifică că pentru fiecare container și echipamentul din acesta se va întocmi un dosar ce conține următoarele acte:
 • pașaport tehnic;
 • instrucțiuni pentru operarea în condiții de siguranță;• schema de amplasare a construcțiilor (plan general);
 • schema de alimentare cu energie electrică și de conectare la rețeaua electrică;
 • circuit de legare la pământ ;
 • proces verbal de acceptare în exploatare ;
 • procesele verbale de măsurarea rezistenței izolației și legare la pământ;
 • proces verbal de inspecție a instalației de încălzire, cazan (dacă este cazul)
 • proces verbal de inspecție a aparatelor cu gaz (dacă este cazul).
Codul prevede că spaţiile pentru spălat din cadrul containerelor social-sanitare trebuie să dispună de o sursă de apă curată rece şi caldă, săpun sau un alt detergent corespunzător, prosoape sau alte mijloace de uscare adecvate, iluminare şi ventilare adecvată, lavoare. Este important să se pună la dispoziţia lucrătorilor o sursă de apă potabilă de calitate, iar dacă este posibil, apa să provină direct din reţeaua de alimentaţie. Dacă apa este păstrată într-un rezervor, aceasta trebuie protejată împotriva contaminării şi trebuie luate măsurile necesare schimbării frecvente a acesteia în aşa fel încât să nu devină stătută sau contaminată. Încăperile pentru încălzire, sursele de apă potabilă și WC-urile se vor amplasa la o distanță de 50 m de la locurile de muncă. Distanța maximă a locurilor de muncă față de containere nu trebuie să depășească 200 m. Pentru exploatare se vor accepta doar containerele și echipamentele sanitare care corespund cerințelor GOST 23345. Documentul este elaborat de Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM” Î.S poate fi consultat până la 31 iulie 2017.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.