27
06 2016
2201

Contribuabilii nu vor avea obligaţia de a evalua bunurile imobile din cont propriu

Ministerul Finanţelor cu referinţă la informaţiile apărute în presă privind faptul că, prin politica fiscală, vamală şi bugetară pentru anul 2016, aprobată de Parlament în a doua lectură la data de 17 iunie 2016, a fost stabilită obligaţia contribuabililor de a evalua/reevalua, din cont propriu, bunurile imobile în scopul aplicări impozitului pe bunurile imobiliare, comunică următoarele, precizează că informaţiile respective nu corespund realităţii. Redacţia proiectului de lege respectiv aprobată de Guvern, precum şi redacţia finală a acestuia adoptată de Parlament în 2 lecturi nu conţine asemenea norme. Astfel, potrivit art.279 alin.(1) din Codul fiscal, evaluarea bunurilor imobiliare în scopul impozitării se efectuează numai de către organele cadastrale teritoriale în baza unei metodologii unice pentru toate tipurile de bunuri imobiliare în modul stabilit de legislaţie. Mai mult, acelaşi articol alin.(6) stipulează expres că finanţarea lucrărilor de evaluare a bunurilor imobiliare se efectuează de la bugetul de stat. Totodată, modificările şi completările adoptate de Parlament la Codul fiscal stabilesc numai dreptul autorităţilor administraţiei publice locale de a finanţa procesul de evaluare sau reevaluare a bunurilor imobile din unitatea administrativ-teritorială administrată. Prin urmare, menţionăm că, prevederile legislaţie în vigoare, precum şi modificările ce urmează a intra în vigoare nu stabilesc obligaţia contribuabililor (cetăţeni sau agenţi economici) de a suporta din cont propriu costul evaluării / reevaluării bunurilor imobile în scopul aplicării impozitului pe bunurile imobiliare.

via | www.mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.