22
07 2016
1843

Contribuabilii vor decide către ce ONG pot transfera 2% din suma impozitului pe venit

Contribuabilii vor decide către ce Organizație Nonguvernamentală pot transfera 2% din suma impozitului pe venit. Aceasta prevăd rectificările operate la Legea cu privire la asociațiile obștești și Codul fiscal, adoptate de Parlament în lectura finală, joi, 21 iulie 2016. Deputații au votat aceste modificări cu scopul de a reglementa condițiile de acces egal la mecanismul de desemnare procentuală pentru asociațiile obștești și instituțiile religioase. Organizațiile obștești vor fi obligate să demonstreze că nu au datorii față de bugetul public național pentru perioadele fiscale anterioare. Astfel, asociațiile obștești care urmează să primească resurse financiare din partea contribuabililor, vor trebui să demonstreze desfășurarea activității de utilitate publică, că își desfășoară activitatea timp de cel puțin un an. Modificări propuse la Codul Fiscal, înlocuiesc condiția lipsei datoriilor față de bugetul public prin condiția lipsei datoriilor la impozitul pe venit. Rectificările Codului Fiscal prevăd limitarea posibilității de efectuare a desemnărilor procentuale la un singur mod de transfer a 2% din impozitul pe venit, între 1 ianuarie și momentul depunerii declarației pe venit, odată pe an, prin depunerea unui formular de desemnare procentuală. De asemenea, prin depunerea formularului special de desemnare procentuală va decădea necesitatea obligării contribuabililor care doresc să efectueze desemnări procentuale să depună declarația cu privire la impozitul pe venit. Modificările stabilesc, de asemenea, competența Guvernului de a stabili modul de calculare, reținere și transfer a desemnărilor procentuale către beneficiari, precum și controlul utilizării acestor sume. Reamintim că la 18 iulie 2014, Parlamentul a adoptat Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, numită convențional „Legea 2%”, prin care a fost modificat Codul fiscal, Legea cu privire la asociațiile obștești, Legea privind libertatea de conștiință, de gândire și de religie și Codul contravențional. Mecanismul de desemnare procentuală a fost adoptat cu scopul de a spori conștientizarea publicului cu privire la sectorul asociativ, sporirea capacităților de comunicare a organizațiilor societății civile, dezvoltarea unei culturi filantropice, precum și de a contribui la sporirea durabilității financiare a organizațiilor societății civile.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.