18
05 2016
1339

Contribuabilii preferă modalităţile noi de depunere a declaraţiilor pe venit

Pe parcursul anului 2015, persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova au contribuit la bugetul naţional, prin achitarea impozitului pe venit cu 5 miliarde 553 mii lei, ceea ce constituie 22 % din bugetul public naţional. Informaţia a fost oferită de către șeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Serghei Pușcuța, în cadrul conferinței de prezentare a rezultatelor în urma depunerii Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2015. Este de menţionat că din cele 22% din bugetul public căreia îi revin impozitului pe venit, 48,4% au fost achitate de către persoanele fizice. Totodată, persoanele juridice din Republica Moldova au contribuit cu 35,3%, iar 6,5% reprezintă ponderea altor surse de venit, printre care cele reţinute la sursa de plată sau dividendele. Cât priveşte numărul declaraţiilor recepţionate de către SFS de la persoanele fizice şi juridice, acestea constituie 261 155 de declarații, cu 6 653 mai multe decât în perioada similară a anului 2014. Persoanele fizice au depus pe parcursul anului 2015 un număr de 169451 declaraţii pe venit, în comparaţie cu 164447 declaraţii depuse în 2014, fiind o creştere cu 5000 de declaraţii sau cu 3%. Declaraţiile emise de persoanele juridice reprezintă un număr de 91704 declaraţii pe anul 2015, cu 1649 mai multe faţă de anul 2014, când persoanele juridice au depus 90055 declaraţii. Aceste declaraţii reflectă în modul cel mai obiectiv activitatea economică pe care o înregistrăm în teritoriile administrate, respectiv observăm că numărul contribuabililor care practică activitatea de întreprinzător a fost în creştere, a declarat şeful IFPS, privind declaraţiile persoanelor juridice. Referitor la modalitatea de depunere a declaraţiilor, şeful IFPS a menţionat că în mod special pentru persoanele fizice s-a aplicat o modalitate relativ nouă, şi anume declaraţia precomplectată. Această modalitate se bazează pe generarea declaraţiei de către autoritatea fiscală, datele bazându-se pe cele înregistrate în sistemul informațional al SFS, iar cetăţeanul verifică datele și, în cazul în care nu consideră necesară modificarea lor, semnează declarația. Această modalitate s-a bucurat de succes şi a fost solicitată de către contribuabilii persoane fizice, a menţionat Serghei Pușcuța. Persoanele fizice care au preferat această metodă de completare a declarației la impozitul pe venit a crescut în anul 2016 faţă de anul precedent. Astfel, declaraţiile precompletate din anul 2016, pentru venitul înregistrat în 2015 au constituit 42,7% din numărul total al declaraţiilor persoanelor fizice depuse la organul fiscal. Astfel, ponderea declarațiilor precompletate a crescut cu 11.3% faţă de anul 2015, în care aceasta a constituit 31.4% declarații precompletate din totalul declarațiilor depuse de persoanele fizice la SFS. Pe suport de hârtie au fost depuse declaraţii de către persoanele fizice în proporţie de 44 % faţă de 56 % cât au fost anul precedent. Este pentru prima dată când numărul de declaraţii pe suport de hârtie depuse de contribuabili persoane fizice reprezintă mai puţin de jumătate din numărul total de declaraţii. Contribuabilii dau preferinţă şi optează pentru serviciile noi implementate de autoritatea fiscală – serviciile de declaraţie electronică şi precomplectată, a explicat şeful IFPS, Serghei Pușcuța.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.