29
05 2017
757

Control comun la frontiera moldo-ucraineană

Hotărârea pentru aprobarea Acordului ce prevede dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor de cooperare între autorităţile cu atribuţii la frontieră ale Republicii Moldova şi Ucrainei în domeniul gestionării integrate a frontierei comune a fost publicată în Monitorul Oficial, nr.162-170 din 26 mai curent. Acordul prevede conlucrarea părţilor în vederea stabilirii noilor forme de interacţiune prin efectuarea controlului comun al persoanelor, mijloacelor de transport şi a mărfurilor în punctele de trecere comune la frontiera de stat moldo-ucraineană. Celălalt document, care este în vigoare – Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la organizarea controlului în comun în punctele de trecere a frontierei de stat molo-ucrainene, încheiat la 11 martie 1997, îşi va înceta acţiunea. Potrivit Hotărârii, scopul Acordului constă în asigurarea securităţii frontierei comune, securităţii naţionale, ordinii publice, bunăstării economice a ambelor state, prevenirea şi lupta împotriva criminalităţii transfrontaliere organizate, a terorismului internaţional şi finanţării acestuia. Acordul prevede că părţile vor efectua controlul comun al persoanelor, mijloacelor de transport şi mărfurilor atât pe teritoriul unui stat, cât şi pe teritoriul ambelor părţi şi în punctele de trecere pentru trafic feroviar, precum şi vor avea dreptul de a reţine persoane şi mărfuri. Menţionăm că cheltuielile ce ţin de implementarea practică a prevederilor Acordului pentru ţara noastră vor fi acoperite din contul mijloacelor financiare prevăzute în bugetul Departamentului Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne. Acordul se încheie pe un termen de trei ani şi va intra în vigoare în a 30-a zi de la data primirii ultimei notificări în scris, ce va confirma finalizarea procedurilor interne pentru implementarea documentului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.