06
01 2022
178

Controlul de stat în domeniul asistenței sociale

Inspectoratul Social de Stat, o nouă autoritate administrativă din subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, va efectua controlul de stat în domeniul asistenței sociale. În Monitorul Oficial a fost publicată Legea nr. 219 din 16 decembrie 2021 ce vizează modificarea Legii nr. 547/2003 asistenței sociale, precum și a Legii nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social.

 

Misiunea, funcțiile de bază, atribuțiile principale, drepturile generale și alte prevederi normative privind organizarea activității Inspectoratului Social de Stat se stabilesc în regulamentul privind organizarea și funcționarea acestuia, ce va fi aprobat de Guvern.

 

Astfel, autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întâi vor oferi, la solicitarea Inspectoratului Social de Stat, informațiile necesare pentru efectuarea controlului de stat privind acordarea asistenței sociale în teritoriul administrat.

 

Totodată, a fost completat și Codul contravențional cu un articol ce va reglementa răspunderea pentru încălcarea regulilor privind acordarea asistenței sociale. Astfel, încălcarea de către structura teritorială de asistență socială a termenului de luare a deciziei privind acordarea sau neacordarea prestațiilor sociale se sancţionează cu amendă de la 50 la 150 UC aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

 

În același timp, stabilirea și acordarea intenționată de către structura teritorială de asistență socială a dreptului la servicii sociale, la ajutor social și/sau la ajutor pentru perioada rece a anului persoanei care nu întrunește condițiile stabilite de lege, dacă prin aceasta a cauzat prejudiciu bugetului de stat în mărime ce depășește 100 UC, se sancționează cu amendă de la 100 la 200 UC aplicată persoanei cu funcție de răspundere cu sau fără privarea de dreptul de a deține anumite funcții pe un termen de la 3 luni la un an. Contravenția va fi stabilită de Inspectoratul Social de Stat.

 

De asemenea, refuzul de către persoanele responsabile din cadrul APC/APL sau de către persoanele fizice și juridice de drept privat de a pune la dispoziţia inspectorilor din cadrul Inspectoratului Social de Stat a documentelor şi informaţiilor necesare pentru realizarea acţiunilor de supraveghere, control, evaluare și monitorizare se sancţionează cu amendă de la 20 la 50 UC aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 UC aplicată persoanei cu funcţie de răspundere și cu amendă de la 100 la 150 UC aplicată persoanei juridice.

 

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.