28
03 2019
2985

Controlul de stat în domeniul relațiilor de muncă

În ultima perioadă tot mai frecvente devin întrebările adresate de către utilizatorii noștri ce țin de efectuarea controlului de stat pentru domeniul de control efectuat de Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM). Pentru o mai bună înțelegere a acestei activități, venim cu următoarele constatări. Amintim întreprinzătorilor că toate controalele sunt efectuate în baza analizei criteriilor de risc, iar Metodologia controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile de control ale ISM a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. nr. 894 din 12 septembrie 2018. Conform documentului, în diferite domenii de activitate se utilizează și se prestează muncă nedeclarată, se admit restanțe la plata salariilor, neîncheierea contractelor individuale de muncă, nerespectarea timpului de muncă și a timpului de odihnă, neacordarea garanțiilor și compensațiilor, răspunderea materială, disciplina muncii etc. Astfel, au fost stabilite domeniile de activitate cu cel mai înalt risc de neconformare. Acestea sunt transportul şi activităţile de depozitare, construcţia, agricultura, silvicultura şi pescuitul, hotelurile şi restaurantele, cărora li s-a atribuit gradul 5 de risc. Gradul 4 îl au agenţii economici din domeniile industriei prelucrătoare, de distribuţie a apei, salubritate, gestionare a deşeurilor, activităţi de decontaminare, culturale şi de agrement, cei din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul. Celor ce activează în sectoarele industriei extractive, prestării serviciilor, tranzacţiilor imobiliare, producţiei şi furnizării energiei electrice, termice, a gazelor etc. le este atribuit gradul 3 de risc. Două puncte le au entităţile care activează în domeniul informaţiilor şi comunicaţiilor, iar cel mai scăzut nivel de risc este atribuit învăţământului, activităţii ştiinţifice, intermediarilor financiari şi în asigurări, dar şi celor din domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale. Alţi indicatori incluşi în formulele de stabilire a riscului sunt sumele indemnizaţiilor de incapacitate temporară de muncă, durata de la data efectuării ultimului control, numărul de angajați, istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației şi cu prescripțiile organului de control. Ponderea fiecărui criteriu se va stabili în raport cu toate criteriile selectate, ţinând cont de importanţa criteriului respectiv pentru domeniul specific de control. La 28 noiembrie 2018, prin Ordinul nr.1408 de Ministerul sănătății, muncii și protecției sociale a fost aprobată Lista de verificare în domeniul raporturilor de muncă, care a fost publicată în MO al RM și a intrat în vigoare la 21 decembrie 2018. Astfel, la efectuarea controlului, inspectorul urmează să ofere răspunsul la 51 de întrebări, incluse în Lista respectivă. Printre acestea se regăsesc aspecte ce țin de durata timpului de muncă, respectarea de către angajator a prevederilor contractului individualși celui colectiv, acordarea facilităților persoanelor cu dizabilități și ale minorilor angajați, plata salariilor și prestațiilor prevăzute de legislația în vigoare, compensarea pierderilor pentru neachitarea la timp a salariilor etc. Fiecărui răspuns i se acordă un anumit punctaj, care este aplicat la evaluarea riscurilor generate de angajatorul supus verificării. Pentru a verifica dacă întreprinderea în cadrul căreia activați respectă prevederile legislației, oferim posibilitatea să consultați odată în plus aspectele care pot fi verificate de ISM și să vă conformați prevederilor legale benevol. Lista de verificare Totodată, reamintim și graficul controalelor planificate pentru 2019 de către Inspectoratul de Stat al Muncii.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.