03
07 2015
876

Convenţa între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Malta a intrat în vigoare la data de 17 iunie 2015

Prin prezenta, în atenţia contribuabililor se aduce la cunoştinţă despre intrarea în vigoare la data de 17 iunie 2015 a Convenţiei între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Malta pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Valletta la 10 aprilie 2014. Conform art.26 „Intrarea în vigoare” al Convenţiei nominalizate, prevederile acestea se vor aplica:
  1. cu referinţă la impozitele reţinute la sursă, la veniturile, realizate la sau după 1 ianuarie a anului calendaristic, imediat următor anului, în care prezenta Convenţie a intrat în vigoare;
  2. cu referinţă la celelalte impozite pe venit, la impozitele, percepute pentru orice an fiscal, ce se începe la sau după 1 ianuarie a anului calendaristic, imediat următor anului, în care prezenta Convenţie a intrat în vigoare.
Astfel, prevederile Convenţiei date se pun în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2016. În conformitate cu prevederile Convenţiei menţionate, sunt stabilite următoarele cote ale impozitelor reţinute la sursa de plată:
  • Dividende:
  • cînd sunt platite de o societate rezident a Moldovei către un rezident a Maltei, 5 % din suma brută a dividendelor;
  • cînd sunt plătite de o societate rezident a Maltei către un rezident a Moldovei, impozitul pe suma brută a dividendelor nu va depăşi suma impozitului aplicată pe respectiva sumă a venitului din care au fost repartizate dividendele (cu acordarea creditului pentru suma platită iniţial).
  • Dobînzi – 5 % din suma brută a dobînzilor;
  • Royalty – 5 % din suma brută a royalty.
Textul complet al Convenţiei poate fi accesat aici.


via | mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.