09
03 2021
818

Convenția colectivă la nivel de ramură pentru angajații din cultură, modificată

În Convenția colectivă la nivel de ramură pentru anii 2017-2020 negociată între Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură au fost operate modificări, aceasta fiind extinsă și pentru perioada anilor 2021-2025. Acordul adițional nr. 2 cu privire la modificările și completările Convenției respective a fost publicat în Monitorul Oficial din 5 martie curent.
 
Astfel, Convenția prevede că, în caz de reorganizare, schimbare a tipului de proprietate sau a proprietarului entității urmează a fi respectat dreptul salariaților la informare și consultare. Cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de declanșarea procedurii de reorganizare, angajatorul în exercițiu va informa în scris organele sindicale referitor la data declanșării procedurii de reorganizare, a schimbării tipului de proprietate; motivele reorganizării;  consecințele juridice, economice și sociale ale reorganizării, precum și măsurile preconizate ce vizează salariații.
 
La concedierea salariaților membri de sindicat angajatorul va solicita în prealabil opinia consultativă a organului sindical din unitate. La concedierea persoanelor alese în organele sindicale și neeliberate de la locul de muncă de bază, angajatorul va solicita în prealabil opinia consultativă a organului sindical, printr-o notificare în care își argumentează intenția, iar la concedierea președinților organizației sindicale primare neeliberați de la locul de muncă de bază – opinia consultativă a organului sindical ierarhic superior, printr-o notificare, în care își argumentează intenția. Organul sindical va prezenta opinia în termen de 10 zile lucrătoare de la data recepționării notificării.
 
Convenția mai stipulează că durata timpului de muncă al salariaților din unități nu poate depăși 40 de ore pe săptămână, iar în situații excepționale legate de declararea stării de urgență, de asediu și de război sau de declararea stării de urgență în sănătate publică, autoritățile competente pot prevedea pentru unele categorii de salariați o altă durată a timpului de muncă.
 
În Convenție mai sunt incluse norme ce vizează salarizarea și acordarea sporurilor: pentru performanță, cu caracter specific, de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile; pentru munca suplimentară, pentru munca de noapte sau cea prestată în zilele de sărbătoare nelucrătoare/zilele de repaus; supliment pentru participare în proiecte de dezvoltare în domeniul de competență în cadrul unității bugetare finanțate din surse externe; premii unice și premiul anual potrivit legislației.
 
Acordul adițional se încheie pentru o perioadă de cinci ani.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.