27
05 2019
817

Costul reglementării afacerilor în anul 2018

În cadrul prezentării de către Banca Mondială a rezultatelor studiului anual „Costul reglementării afacerilor 2018”, Iulia Costin, Secretarul General de Stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, s-a referit la facilitarea condițiilor de activitate a businessului în Republica Moldova. Procedurile simplificate de înregistrare a întreprinderilor, punerea în aplicare a sistemului informațional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA GEAP), procedura simplificată de notificare privind inițierea activității de comerț, reducerea numărului de activități ce necesită licențiere, diminuarea controalelor de stat şi a costurilor pentru obținerea certificatelor sanitare, scăderea ponderii întreprinderilor ale căror preţuri sunt reglementate de către stat sunt doar unele aspecte, care vin să simplifice activitatea mediului de afaceri. Cu toate acestea, și multe reforme guvernamentale încă sunt în proces de implementare, a precizat Iulia Costin. Astfel, studiul „Costul reglementării de stat a activității de întreprinzător” denotă că costul desfășurării afacerii, în anul 2018, a înregistrat o ușoară creștere. Indicatorul general de timp, care descrie percepția managerilor despre nivelul implicării statutului în activitatea întreprinderii, în anul curent a crescut de la 7,9 la 10,2%. Un alt indicator este ponderea persoanelor ce au observat îmbunătățiri în mediul de afaceri. Față de anul precedent, a scăzut ponderea celor ce au observat înrăutățiri în mediul de afaceri, diminuându-se, însă, și ponderea celor ce au afirmat contrariul. Durata de înregistrare a unei întreprinderi la Agenția Servicii Publice este doar 4 zile, iar timpul consumat pentru efectuarea procedurilor este de circa 4,1 ore. Certificarea produselor la import durează, în medie, 3,7 zile față de 5,7 zile anul trecut. Costul de obținere a certificatului s-a diminuat de la $237 la $109. Numărul controalelor în 2018 a scăzut, însă a crescut durata acestora. Circa 22% din persoanele intervievate consideră că procedurile privind controalele au devenit mai „prietenoase” în anul 2018. E remarcabil faptul că întreprinderile simt mai puțină presiune din partea organelor de control: circa 35% din respondenți au menționat că au fost inspectați mai rar. Totodată, au fost înregistrate progrese la capitolul crearea afacerilor. Atingerea efectelor pozitive se datorează reformei cadrului de reglementare a mediului de afaceri, inițiată încă în anul 2016. Ca rezultat al procesului de revizuire si optimizare a actelor permisive eliberate de către autoritățile APC, numărul acestora a fost redus de la 416 la 152, fiind eliminate 265 acte permisive, ceea ce a permis reducerea poverii administrative asupra mediului de afaceri cu circa 70 la sută. Implementarea Ghișeului Unic oferă antreprenorilor şi autorităților publice doar avantaje. Din totalul de 152 acte permisive au fost elaborate, aprobate și testate pașapoarte pentru 128 dintre acestea (84% din totalul actelor permisive); 43 de acte permisive din cele 128 testate se eliberează prin SIA GEAP (28%); 17 autorități emitente din totalul de 31 eliberează acte permisive prin SIA GEAP (55%). Studiul a fost realizat de Grupul Banca Mondială cu suportul Ministerului Economiei și a fost efectuat în baza unui sondaj, realizat la 630 de întreprinderi care reflectă structura economiei naționale. Costul reglementării de stat a activității întreprinderilor se efectuează anual, fiind la cea de a XVII-a ediție.via | mei.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.