11
01 2021
974

Costurile serviciilor prestate de ASP

În Monitorul Oficial din 31 decembrie 2020 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 966 din 22 decembrie 2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice, prin care a fost aprobată Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate, precum și Nomenclatorul serviciilor prestate și tarifele la acestea, dar și categoriile serviciilor prestate de ASP cu înlesniri.
 
Costurile ce țin de prestarea serviciilor cu titlu gratuit sau cu tarif redus se vor acoperi din contul veniturilor Agenției obținute din prestarea serviciilor. De înlesniri la prestarea unor servicii beneficiază persoanele cu dizabilitate, veteranii de război, pensionarii beneficiari de pensii pentru limită de vârstă, copiii rămași fără ocrotire părintească, persoanele domiciliate în localitățile din stânga Nistrului (eliberarea buletinului de identitate provizoriu) etc.

 

Potrivit Metodologiei, costul direct al serviciului este format din costuri de personal directe, costuri materiale directe și alte costuri legate nemijlocit de prestarea serviciului.

 

Componența cheltuielilor activității operaționale se determină în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate și se stabilesc în Politicile contabile ale Agenției.

 

Nomenclatorul serviciilor prestate de ASP include următoarele tipuri de servicii: înregistrarea și evidența populației,  înregistrarea și licențierea unităților de drept, examinarea și documentarea conducătorilor de autovehicule, înmatricularea vehiculelor, servicii cadastrale, informaționale și electronice, elaborarea și confecționarea produselor, de livrare și servicii de terminologie și lingvistică și servicii de intermediere.

 

Tarifele variază în funcție de serviciu și termenul de prestare, gratuit fiind înregistrarea nașterii, divorțului (în temeiul hotărârii judecătorești, încheierii notarului), faptului recunoașterii paternității în baza declarației comune a părinților copilului, înscrierea naționalității/apartenenței etnice etc.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.