04
01 2018
906

Crearea ecosistemului pentru inovare digitală

Ministerul Economiei propune spre consultare Strategia de dezvoltare a industriei tehnologiei informației și a ecosistemului pentru inovare digitală pe anii 2018-2023 și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia. Strategia dată este un document de planificare ce stabilește obiectivele și prioritățile pentru creșterea și diversificarea industriei tehnologiei informației, obiectivul principal fiind crearea condițiilor pentru sporirea competitivității, diversificarea industriei IT, stimularea startup-urilor și orientarea acesteia spre inovare digitală în toate sectoarele economiei. Documentul coține 4 obiective specifice: 1. mediul de afaceri IT competitiv 2. capitalul uman competitiv 3. inovații bazate pe TIC 4. suport pentru investiții și exporturi IT. Pentru realizarea acestor obiective se vor întreprinde un șir de măsuri de valorificare a oportunităților oferite de către parcurile IT virtuale, inclusiv prin atragerea freelanceri-lor în parcurile IT, creare a unei unități de implementare a proiectelor și politicilor în domeniu, promovarea Legii privind fondurile cu capital de risc, facilitare a parteneriatelor între instituțiile de învățământ și companiile IT private pentru perfecționarea programelor de studii. De asemenea, se vor atrage companiile IT locale la realizarea proiectelor în diverse sectoare ale economiei prin crearea unei platforme de comunicare, iar ODIMM va acorda granturi mici pentru proiecte investiționale de creștere a productivității cu ajutorul tehnologiilor IT. Alte măsuri țin de stimularea dezvoltării platformei de achiziții electronice publice, crearea unei platforme web pentru socializarea profesioniștilor IT din Republica Moldova și a rețelei naționale de Centre de excelență în TIC pe teritoriul universităților, organizarea anuală a campaniilor de promovare a atractivității specialităților IT, introducerea în curricula la specialitățile TIC a cursurilor de marketing și business management etc. Se mai intenționează crearea Consiliului de dezvoltare a industriei IT pe lângă Prim-Ministru. De asemenea, se dorește ca până în anul 2023 să sporească numărul companiilor IT mari până la 10, a celor mici și mijlocii până la 1000. Un alt indicator este creșterea cifrei de afaceri a companiilor din sectorul IT până la $ 270 mil., precum și a investițiilor publice și private în IT cu $ 100 mil. în următorii 5 ani. Autoritățile mai urmărec sporirerea numărului de persoane care activează în domeniul IT cu cel puțin 25%, atingerea unei rate de angajabilitate a absolvenților IT de cel puțin 90% și ca, cel puțin 1000 angajați din domeniul TI și studenți de la facultățile TI să dețină certificate în domeniu de la organismele internaționale. Potrivit datelor, sectorul TIC deținea un volum de 7,75 mld. lei în anul 2016. Mai mult, sectorul TIC a avut în ultimii 5 ani contribuții constant pozitive la creșterea PIB-ului, în 2016 acesta asigurând 7,7% din avansul economic de 4,1%, datorită unei creșteri a indicelui volumului fizic al serviciilor prestate cu 4,6% raportat la anul precedent. Volumul exportului de servicii de informatică și informaționale a crescut în intervalul 2011-2016 cu o rată medie anuală de 10,6% până la valoarea de $ 79,2 mil., ponderea acestora în totalul exporturilor de servicii majorându-se de la 5,6% în 2011 la 8,9% în 2016. În document se menționează că strategia presupune atragerea unui volum important de finanțare pentru întreaga perioadă de implementare, fiind vorba de 5 ani (2018-2023). Costul estimativ pentru implementarea Strategiei constituie circa 340 mil. lei sau circa $ 7 mil, care vor fi alocate în mare parte de către parteneri de dezvoltare și includ costurile pentru implementarea acțiunilor, cele atrase din partea partenerilor de dezvoltare și mediul de afaceri, precum și cele în formă de parteneriate, programe și proiecte de investiții sau de asistență tehnică.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.