Știri

Creșterea competitivității ÎMM devine obiectiv prioritar al Guvernului

Sporirea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii până la 25 la 1000 de locuitori dar şi creșterea competitivității lor sunt obiective prioritare, pentru Guvern, a menționat Premierul Pavel Filip în deschiderea Conferinței anuale ale ÎMM ”Internaționalizarea IMM-urilor din RM - perspective de dezvoltare”. Pavel Filip a spus că Guvernul activează perseverent pentru a îmbunătăți mediul de afaceri, pentru a simplifica procedurile de inițiere și desfășurare a afacerilor, fiind ferm convins că anume afacerile competitive constituie calea de sporire a bunăstării cetățenilor Moldovei și de avansare a țării pe calea progresului. ”Și mai este o chestiune, ce o promovează actualul Guvern. Este vorba de schimbarea atitudinii autorităților publice centrale și locale și a serviciilor desconcentrate în teritorii față de antreprenor. Am spus-o și repet până nu vor înţelege toți funcționarii publici - agentul economic este sursa primară a bunăstării populației. El oferă locuri de muncă, salarii din care se plătesc impozite și doar datorită antreprenorului, Guvernul poată să facă investiții publice”, a relevat Prim-ministru. Directorul Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) Iulia Iabanji a apreciat că acest eveniment anual permite continuarea dialogului între autorități şi ÎMM, care în pofida unor dificultăți obțin rezultate bune, dau dovadă de cutezanță și devin cunoscute la nivel local, dar și internaţional. Este important, ca reprezentanții IMM să valorifice noile oportunități, oferite prin semnarea Acordului de Asociere cu UE, ca să poată concura cu colegii lor din alte țări pe piața europeană. Șeful Delegației UE la Chișinău Pirkka Tapiola a menționat că în ce privește cifrele (numărul întreprinderilor, al angajaților) situația cu ÎMM din Moldova nu diferă prea mult de țările europene. Însă atenția ar urma să fie acordată creșterii profitabilității acestora, ce se poate obține doar având acces la o piață mare cum este cea a țărilor UE, majorând volumele de export pe această piață, internaționalizându-se și, astfel, sporindu-și competitivitatea. El a mai adăugat că asistența UE pentru ÎMM din RM va continua. Viceministrul economiei Vitalie Iurcu s-a referit la ceea ce s-a întreprins în ultima perioadă pentru a facilita activitatea ÎMM. El a reamintit că pe 16 decembrie va intra în vigoare noua lege cu privire la întreprinderile mici și mijlocii, care prevede mai multe pârghii de impulsionare a dezvoltării acestui sector ce întrunește circa 50 mii de companii, 97 la sută din cele ce activează în RM și în cadrul cărora activează jumătate din numărul total de angajați din țară. Legea prevede și un șir de facilități pentru IMM, ce ar putea contribui la îmbunătățirea și diversificarea căilor de acces la finanțare, dezvoltarea antreprenoriatului inovator. Vitalie Iurcu a precizat că în anul curent a fost simplificată procedura de deschidere a afacerilor în comerț, prin substituirea autorizației de comerţ printr-o simplă notificare efectuată de către potențialul antreprenor către autoritățile publice locale. Acest fapt reduce termenul de lansare a afaceri în domeniul respectiv de la 70 la 15 zile. De asemenea continuă procedura de optimizare a actelor permisive, acestea, la prima etapă au fost reduse cu circa 25 la sută (100 acte permisive), iar până la finele anului vor fi reduse cu 200, adică, practic, jumătate din cele 414, care existau la începutul anului. De asemenea va intra în vigoare noua lege privind controlul de stat. În afară de reducerea numărului organelor de control se prevede ca pentru întreprinderile nou-create controalele vor avea un caracter consultativ la prima etapă. Se lucrează şi la optimizarea raportării, informația prezentată de antreprenori va fi redusă din noul an cu 40 la sută, iar instituțiile către care se efectuează raportarea de la cinci la una (doar IFPS). Vitalie Iurcu a mai spus că până la finele anului se mai prevede simplificarea procedurii de lichidare a afacerii, elaborare și adoptarea legii cu privire la antrenoriatul social, în curs de elaborare sunt reglementările privind comerțul electronic. Agenții economici prezenți la conferință au apreciat pozitiv deschiderea centrelor de afaceri și incubatoarelor de business în mai multe raioane ale țării, care le acordă ajutor în desfășurarea afacerilor și identificarea piețelor de desfacere. De asemenea ei au salutat elaborare cadrului legal privind antreprenoriatul social. În cadrul conferinței trei tineri antreprenori și-au prezentat proiectele investiționale în scopul colectării fondurilor necesare pentru realizarea lor. Două proiecte au fost în domeniul agricol, iar al treilea - în domeniul promovării modului sănătos de viață şi sportului în două sate din raionul Ștefan Vodă.
author icon

Maria Trifan

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1064 vizualizări

Data publicării:

10 Noiembrie /2016 17:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon