03
05 2018
1191

Creşterea neesenţială a volumului producţiei agricole

Producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile din Republica Moldova (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești și gospodăriile populației), conform estimărilor preliminare, a însumat în trimestrul I al anului 2018 în preţuri curente 1,633 mld. lei, ceea ce constituie 101% în preţuri comparabile faţă de perioada respectivă a anului 2017. Datele sunt prezentate de Biroul Naţional de Statistică, care constată că majorarea producţiei agricole a fost determinată de creşterea producţiei în sectorul zootehnic cu 1%. Producţia de vite şi păsări s-a majorat cu 2%, până la 37,3 mii tone. La întreprinderile agricole aceasta s-a majorat cu 10,4%, până la 20,6 mii tone, în timp ce în gospodăriile populaţiei s-a redus cu 6,7%, până la 16,7 mii tone. Producţia de lapte s-a majorat cu 0,7%, constituind 74,3 mii tone. Majoritatea absolută (92,8%) a producţiei este colectată de la gospodăriile de fermieri – 68,9 mii tone (majorarea este de 2,4%), iar de la întreprinderile agricole – 5,4 mii tone (în descreştere cu 16,8%). Totodată, producerea de ouă înregistrează o scădere cu 1,1%, până la 124,6 mil. bucăţi. Dintre acestea, 83,3 mil. bucăţi au fost produse la întreprinderile agricole, iar 41,3 mil. – la gospodăriile populaţiei. De asemenea, în scădere este efectivul de animale în Moldova: bovine – cu 9,6%, până la 165,5 mii capete, porcine – cu 5,6%, până la 394,3 mii, ovine şi caprine – cu 6,2%, până la 844,5 mii capete. În creştere cu 11,3% este efectivul de păsări la întreprinderile agricole, unde sunt înregistrate 5,88 mil. de capete.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.