25
01 2017
782

Cum pot contribui IMM-urile mai eficient la dezvoltarea regională: Activităţile de tip Cluster

Amintim că Atelierul de lucru cu genericul Consolidarea competitivităţii regionale prin dezvoltarea inteligentă a Întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) a fost desfăşurat de ODIMM, cu suportul cu suportul Instrumentului de Asistenţă Tehnică şi Schimb de Informaţii al Uniunii Europene (TAIEX) şi a fost organizat cu scopul diseminării celor mai bune practice din UE în ceea ce priveşte valorificarea potenţialului IMM-urilor în creşterea competivităţii regionale. În cea de-a doua sesiune a Atelierului de lucru cu genericul Consolidarea competitivităţii regionale prin dezvoltarea inteligentă a Întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM), desfăşurat de ODIMM experții europeni au vorbit despre instrumentele strategice pentru o dezvoltare regională durabilă. Astfel, specialiști din Germania și Spania au prezentat cele mai eficiente instrumente de dezvoltare regională care au fost aplicate în statele lor şi care au dat rezultate bune. Facilitarea activității de tip cluster în regiuni reprezintă o metodă, care în statele europene este aplicată deja de mai mulţi ani. Termenul cluster este unul nou pentru țara noastră, de aceea, experții au făcut o prezentare detaliată a acestei activități. Trebuie să știm că clusterele sunt concentrări geografice de instituţii şi companii interconectate, dintr-un anumit domeniu. Clusterele cuprind un grup de industrii înrudite şi alte entităţi importante din punct de vedere al concurenţei. Acestea includ, spre exemplu, furnizori de input-uri specializate, cum ar fi componente, maşini şi servicii, sau furnizori de infrastructură specializată. De multe ori, clusterele se extind până la diverse canale de distribuţie şi client şi, lateral, către producători de produse complementare, către industrii înrudite prin calificări, tehnologii sau input-uri comune. După cum au menționat speakerii, este mult mai ușor să lucrezi în cadrul unui cluster decât în mod independent, deoarece, în cazul clusterului crește competitivitatea datorită mai multor idei și viziuni. În Spania, spre exemplu, în ultimul timp s-a observat o dezvoltare mai pronunţată a sectorului indistriei chimice, unde sunt înregistrate clustere în mai multe regiuni. Integrarea întrerinderilor specializate din industria chimică într-un cluster favorizează dezvoltarea întregului sector, a economiei regiunii, dar şi a întregii ţări. În acest context, specialiştii spanioli au recomandat efectuarea unei cercetări în ţara noastră, pentru a determina care tip de business este reprezentativ pentru o anumită regiune şi încurajarea dezvoltării unui cluster în domeniul respectiv în regiune ( producători de mere, creştere păsări, meşteşuguri etc.) Unul din cele mai importante beneficii ale clusterului se referă la efecte asupra forţei de muncă, datorită faptului că un număr mare de întreprinderi se alimentează din acelaşi sector de forţă de muncă, ceea ce, în rezultat, duce la creşterea salariilor, pe de o parte, şi specializarea şi creşterea nivelului de calificare a acesteia, pe de altă parte. Totodată, se înregistrează şi efecte privind specializarea furnizorilor. În acest caz, pentru a evita concurenţa, întreprinderile dintr-o aglomerare industrială tind să se specializeze pe un anumit segment al lanţului de creare a valorii adăugate, conducând la creşterea calităţii produselor şi la reducerea costurilor. Experţii au menţionat că un beneficiu este şi transferul tehnologic şi au făcut referire la experimental lui Marshall, care a constatat că informaţia şi cunoştinţele „plutesc prin aer” între întreprinderile existente în cadrul concentrării geografice. În cadrul sesiunii a doua s-a vorbit şi despre stimularea parteneriatelor publice-private ca un instrument active de dezvoltare regională.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.